Gözlem ve Yazılı Kaynaklara Göre Kazaklarda Evlilik Âdetleri
(Marrıage Customs in Kazakhs By Observatıon and Wrıtten Sources )

Yazar : Bekir Şişman  & Raushan Muhtarhanova  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 17
Sayfa : 157-166


Özet
Her ülkenin, her toplumun, her millettin kendilerine mahsus asırlarca değerini, önemini koruyarak devam edegelen âdet ve gelenekleri vardır. Kazaklarda ve diğer Türk boylarında evlenme konusu çok önemli ve kutsaldır. Zira belirli bir toplumun oluşması ve devamı için ilk şart aile kurmaktır. Bunun yolu ise evlilikten geçmektedir. Kazaklarda evlilik âdetleri çok zengindir ve çok aşamalıdır. Bu aşamalar; kız isteme, kuda tüsü, kalın mal, kız uzatu düğünü, düğün merasimi ve düğün sonrası yapılan kimi uygulamalardan oluşmaktadır. Kazaklarda ‘üilenu onay, üi bolu kiyın / evlenmek kolay, aile olmak zordur’ şeklinde bir atasözü vardır. Bunun anlamı şudur: İki genç insan evlendikten sonra bazı zorluklarla karşılaşabilirler; her şey düşündükleri gibi olmayabilir. Zira bu zorluklara dayanabilmeleri açısından, düğünlerde söylenen dilek ve nasihat şeklindeki sözler önemi büyüktür.

Anahtar Kelimeler
Kazak Türkleri, kültür, gözlem, yazılı kaynak, evlilik âdetleri.

Abstract
Every country, every society, every nation has customs and the traditions that continue to protect its importance and its value for centuries. In Kazakhs and other Turkish tribes, marriage is very important and sacred. Because the first condition for the formation and continuation of a certain society is to establish a family. The way is through marriage. Marriage customs are very rich in Kazakhs and are very progressive. These stages; asking for the girl's hand in marriage “kız isteme”, betrothal “söz kesme”, affinity “dünürlük”, bride price “kalın mal, başlık”, girl’s side engagement ceremony “kız uzatu”, wedding ceremony “düğün” and some applications made after the wedding. In Kazakhs, there is a proverb that says it is easy to marry, it is difficult to be a family “ üilenu onay, üi bolu kiyın”. This means that two young people may face some difficulties after their marriage. Everything may not be what they think. Because in terms of being able to withstand these difficulties, the words sayed in the form of wishes and advice in weddings have great importance.

Keywords
Kazakhs, culture, marriage customs, observation and written sources.