Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Adlı Eserindeki Deyim Varlığının Tespiti Üzerine
(On The Determınatıon Of The Idıoms’s Beıng Of Hüseyin Nihal Atsız’s Work Named Ruh Adam )

Yazar : Zehra Kurtulgan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 44-57


Özet
Sözlükler söz varlığını içeren birincil kaynaklardandır. Söz varlığı ise bir dilin kültürü ve zenginliği hakkında bilgi vermektedir. Dil içerdiği söz varlığı ögeleriyle kendini tanımlar ve çevresindeki nesneleri anlamlandırır. Bu yönüyle dili oluşturan bu söz varlığı ögelerinin tespiti dile yarar sağlamaktadır. Bu amaçla çeşitli eserlerin söz varlığını içeren metin ve şair sözlükleri hazırlanmalıdır. Dilde var olan sözcük ve sözcük grupları bu kaynaklardan taranarak sözlüklere kazandırılmalıdır. Bu çalışmada bu düşünceye yönelik olarak Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam adlı eserinde olup Türkçe Sözlük’te olmayan deyimler tespit edilmiştir. Böylece TDK tarafından hazırlanan 2011 baskılı Türkçe Sözlük’ün daha kapsamlı bir biçime dönüştürülmesi için bu sözlüğe katkı sağlamak amaçlanmıştır. Deyimlerin Türkçenin içerisindeki yeri düşünüldüğünde bu gibi çalışmalar oldukça önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sözlük, Söz Varlığı, , Hüseyin Nihal Atsız, Ruh Adam, Deyimler.

Abstract
Dictionaries are the primary sources of vocabulary. Vocabulary gives information about the culture and richness of a language. Language defines itself with elements of vocabulary and makes sense of the objects around it. In this sense, the existence of these vocabulary items that make up the language provides the language. These words, which exist in the language, should be scanned from dictionaries from various sources. In this study, the idioms found in Hüseyin Nihal Atsız's Ruh Adam(Soul Man), which are not in Turkish Dictionary, have been determined. Thus, it is aimed to contribute to this dictionary in order to make a more comprehensive form of Turkish Dictionary prepared in 2011 by TDK

Keywords
Dictionary, Vocabulary, Hüseyin Nihal Atsız, Ruh Adam(Soul Man), İdioms.