The Development of Courage and Humanity Position in Poetry During The Independence Period (on the example of poetry by Kh. Dauletnazarov, B.Seytaev, O.Satbaev)
(Bağımsızlık Dönemi Şiirinde Cesaret ve İnsanlık Duygusunun Gelişimi (Kh. Dawletnazarov, B. Seytaev ve O. Satbaev’in Bir Şiiri Örneğinde) )

Yazar : Shirin Smamutova    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 202-206


Özet
Bu makale, Kh. Dawletnazarov, B. Seytaev ve O. Satbaev’in bir şiiri örneğinde Bağımsızlık dönemi boyunca Karakalpak şiirinde vatanseverliğin gelişimini konu edinir. Şairin bakış açısının genişliği, farklı bir şekilde tasvir edilen yüksek vatanseverlik, entelektüel araştırma, doğruluk ve dürüstlük açısından büyüklük, büyük ulusal amaçlara hizmet etme ve ulusal güncel sorunları ifade edebilme gibi örnekler sunar. Kh'nin şiiri Dawletnazarov, B. Seytaev, O. Satbaev - derin düşünce yoluyla, insani fikirleri yüksek düşünceyle savunan ve destekleyen kültür, adalet ve insanlık saltanatını inşa etmek için aktif olarak hizmet etti. Bağımsızlık döneminin başlangıcında Karakalpak halkının sosyal yaşamındaki zor dönemlerinde, felsefi fikri yaratan, uluslarının onurunu temsi eden ve sivil şiirin tarihsel örneğini gösteren şairlerin şiirleri ayrıntılı bir şekilde analiz edildi.

Anahtar Kelimeler
Karakalpak şiiri, Kh. Dawletnazarov, B. Seytaev ve O. Satbaev, Bağımsızlık dönemi, vatanseverlik

Abstract
The article analyzes the development of patriotic position in the Karakalpak poetry during the Independence period as an example of Kh.Dawletnazarov, B.Seytaev, O.Satbaev’s poetry. It gives facts with samples such as the wideness of poet’s outlook, high patriotic position, depicting in a different way, intellectual research, largeness to truthfulness and honesty, skills on expressing national actual problems wideness of serving great national aims conception. The poetry of Kh.Dawletnazarov, B.Seytaev, O.Satbaev – through the deep thought, defending and supporting the humanitarian ideas with high thinking, culture was actively served to build the reign of justice and humaneness. At the beginning of Independence period in the time of the tough duration in social life of Karakalpak people the poetry of the poets, who created the philosophic idea, sing their nation with pride and show the historical example of civil poetry, was analyzed in detail.

Keywords
Karakalpak poetry, Kh.Dawletnazarov, B.Seytaev, O.Satbaev, the independence period, patriotic