4 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı


Ordu-Türkiye/ Aralık  2013

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenPınar Derya Arıç  
90’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE POPÜLER MÜZİĞİN TÜRKÇENİN YOZLAŞMASINDAKİ ROLÜ Ss, 5-11
ROLE OF POPULAR MUSIC IN DEGENERATION OF TURKISH FROM THE 90s TO TODAY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğrul Balaban  
KURTAĞZI BAĞLAMA GELENEĞİ VE DİNÎ DAYANAĞI ÜZERİNE: AMASYA İLİ ÖRNEĞİ Ss, 12-17
TRADITION OF TYING WOLF’S MOUTH AND IT’S BASE IN RELIGION, AN EXAMPLE OF THE CITY AMASYA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Başpınar  
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN SON SEFERİNE DAİR BİR MESNEVİ: MERÂHÎ’NİN “FETHNÂME-İ SEFER-İ SİGETVAR” ADLI ESERİ Ss, 18-74
A MATHNAWI ABOUT SULEYMAN THE MAGNIFICIENT’S LAST WAR: MERAHI’S “FETHNAME-I SEFER-I SIGETVAR”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin Eliaçık  
BAZI BELAGAT KİTAPLARINDA TECNÎS HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Ss, 75-86
A RESEARCH ABOUT TECNİS ON MAIN RHETORIC BOOKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel Ergin  
HİSAR İLE TÜRK EDEBİYATI DERGİLERİNDEKİ SANAT VE EDEBİYAT TEORİSİ YAZILARININMUKAYESESİ ÜZERİNE Ss, 87-117
COMPARISON OF THE THEORY OF ART AND LITERATURE WRITINGS IN HISAR AND TURKISH LITERATURE MAGAZINES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulvahap Özer- Talat Aytan- Nail Güney- Muhammet Can  
BEKİR YILDIZ’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ VE “KAÇAKÇI ŞAHAN” ADLI HİKÂYESİNİN TAHLİLİ Ss, 118-127
THE PLACE OF BEKIR YILDIZ IN TURKISH LITERATURE AND AN ANALYSIS OF HIS STORY “KAÇAKÇI ŞAHAN” (SMUGGLER ŞAHAN)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Saraç  
DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN HİKÂYESİNDE SOSYAL GÖSTERGELER AÇISINDAN KÜLTÜR KODLARI VE ANLAM KALIPLARI Ss, 128-137
THE CULTURAL CODES AND MEANING PATTERNS IN TERMS OF SOCIAL INDICATORS IN THE STORY OF BOGACH KHAN SON OF DİRSE KHAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar Şimşek  
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN JÖN TÜRK ROMANINDA KADINA BAKIŞ VE FEMİNİZM DÜŞÜNCESİ Ss, 138-152
OVERVIEW OF WOMEN AND FEMINIST THOUGHT AT THE YOUNG TURKS NOVEL OF AHMET MİTHAT EFENDİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin Taş  
GERÇEK BİR ŞİİR HIRSIZI ŞERÎFÎ VE ÇALINTI DİVANI Ss, 153-162
AS A REAL POEM THIEF ŞERIFI AND HIS STOLEN DIVAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Okumuş-Halime Barış  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KRASNİÇ, Daver; (2007). “Çevren” Dergisi’nin Balkan Türkleri Edebiyatındaki Yeri ve Edebi Etkinlikleri (1973-1991), Prizren: BAL-TAM Yay., 412 s., ISBN: 978 9951 8608-7-1 Ss, 163-167


Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuh Tozlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: GUMİLEV, L. N. (2003), ETNOGENEZ HALKLARIN ŞEKİLLENİŞİ, YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞLERİ, İngilizce’den çeviren: D. Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları, 523 s., ISBN: 9758839020. Ss, 168-182


Özet | Abstract | Tam Metin |