7 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı


Ordu-Türkiye/ Haziran  2015

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Turgut Berbercan  
TÜRK TERCÜME EDEBİYATI ÜZERİNE İNCELEMELER: HAREZM TÜRKÇESİ İLE İLK ADAPTASYONLAR Ss, 1-11
EXAMINATIONS ON THE TURKISH TRANSLATION LITERATURE: FIRST ADAPTATIONS IN KHWAREZM TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuh Doğan  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞININ YENİ RENKLERİ AD BİLİMSEL BİR İNCELEME Ss, 12-37
NEW COLORS OF TURKEY TURKISH VOCABULARY ONOMASIOLOGICAL A RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel Ergin  
VEFATININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE: BEKİR SITKI ERDOĞAN’IN ŞİİRLERİNDE AHENK UNSURLARI Ss, 38-60
DEATH OF THE FIRST ANNIVERSARY: ELEMENTS OF HARMONY IN THE POEMS OF BEKİR SITKI ERDOĞAN
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Teoman Güneş  
RYLANDS NÜSHASI KUR'AN TERCÜMESİNE GÖRE TÜRKÇE'NİN UNUTULAN SOYUT KELİMELERİ Ss, 61-68
ACCORDİNG TO RYLANDS COPY QURAN TRANSLATİON OF FORGOTTEN ABSTRACT WORDS OF THE TURKİSH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhitdin Patteyev İsaoğlu  
KUR’AN’DA AHRUFU’S-SEB’A MESELESİ Ss, 69-72
THE SEVEN LETTERS (AHRUFUS SEBA) OF QURAN
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat Kanğ  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KELİME ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA Ss, 73-84
THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING TURKISH VOCABULARY AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Şişman -- İbrahim Boz  
CENGİZ DAĞCI’NIN GENÇ TEMUÇİN VE İHTİYAR SAVAŞÇI ADLI ROMANLARINDA İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ Ss, 85-95
PRE-ISLAMIC BELIEF SYSTEMS AND TRANSITION PERIODS ON CENGIZ DAĞCI'S NOVELS CALLED YOUNG TEMUÇIN AND THE OLD FIGHTER
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Yıldırım  
NAZÎM YAHYA’NIN Mİ’RÂCİYYE’Sİ Ss, 96-112
NAZÎM YAHYA’S Mİ’RÂCİYYE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmed Fatih Yılmaz  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞ “MAHRU İLE HUBÇEHRE” VE “ŞİRİN ŞEMAYİL” HİKÂYELERİ Ss, 113-120
PREPARED FOR TEACHING TURKISH "MAHRU WITH HUBÇEHRE" and "ŞİRİN ŞEMAYİL" STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup Yılmaz -- Soner Toktar  
TÜRKÇE SÖZLÜK’TE DAMAK UYUMUYLA TÜRKÇELEŞMİŞ NİSPET EKLİ KELİMELER ) Ss, 121-130
TURKIFICATED WORDS WITH SUFFIX OF RELATION (NISBA) BY PALATAL HARMONY IN TÜRKÇE SÖZLÜK (BY TDK)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir Koç  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KÜLTÜRDİLBİLİM: Temel Kavramlar ve Sorunlar, Editör: Olena KOZAN, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014. Ss, 131-132

Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |