13 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN

Samsun/ TÜRKİYE  2017

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErhan Aydın  
Uygur Kağanlığı’nın İlk Dönemlerinde Soğd Varlığı (Uygur Kağanlığı Yazıtlarına Göre) Ss, 1-8
The Exıstence of Soğd In The Early Periods of Uighur Khanate (According To The Inscriptions Of Uighur Khanate)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut90
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Dinç  
Yahya Kemal'in Akıncılar Şiiri ve Halkbilimi Ss, 9-15
Yahya Kemal’s Poem “Akıncılar” And Folklore
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz Irmak Uğur AVA  
Âşık Garip Hikâyesinde Arketipsel Sembolizm Ss, 16-28
Archetypal Symbolism In The Story Of Âşık Garip
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut123
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alirıza Koçak  
Âşık Şiirinde Rüya Motifi Bağlamında Mahtumkulu’nun “Turgıl Dediler” Şiiri Ss, 29-37
The poem Turgıl Dediler Whic of Mahtumkulu in Contex of Dream Motif in Ashik Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mediha Mangır  
Derleme Sözlüğüne ‘Kadın’ Kavramı İle İlgili Katkılar Ss, 38-50
Some Contributions to the Dictionary of Compiled Dialects in Regard to “Woman” Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azem Sevindik  
Türk Halk Kültüründe Yemek ve Cinsiyet İlişkisi Ss, 51-62
The Relationship Between Food And Gender In Turkish Folk Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut124
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Uçar  
Kutadgu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında II: alık Üzerine Ss, 63-70
About a Word in the Index of Qutad?u Bilig II: on the alıq ‘bad’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkan Yeşilyurt  
Diğer Kişilerle İlişkileri Bağlamında Bir Kadının Portresi Ss, 71-80
A Woman’s Portrait In Relation To Other People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut91
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Soyuçok  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hacım Sultan ve Menâkıbnâmesi Ss, 81-82
Dr. Salih GÜLERER, (2014) Hacım Sultan ve Menâkıbnâmesi Uşak: AKY Kitap. 672 sayfa.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem Uçar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İsrail Millî Kütüphanesi’ndeki Yahuda Koleksiyonunda Yer Alan Arapça, Farsça ve Türkçe Yazmaların Kataloğu Üzerine Ss, 83-84
WUST, Efraim. Catalogue of the Arabic, Persian, and Turkish Manuscripts of the Yahuda Collection of the National Library of Israel, Volume 1, Brill, Leiden-Boston, 2016, ss. XII + 970, ISBN: 978-90-04-26262-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut133
Özet | Abstract | Tam Metin |