Ücret Politikası


Dede Korkut Dergisi resmi ya da özel herhangi bir kurumdan destek almadan yayın hayatına devam ettiğinden Makale Takip Sistemi işlemleri, DOI alım ve tescili, Web Barındırma, intihal raporu tarama, dizgi, mizanpaj, dijital yayın vb. hizmetlerin oluşturduğu masrafların karşılanması için intihal soruşturması ve ön incelemeden geçen makalelerin yazarlarından 1000 TL katkı ücreti almak zorunda kalmaktadır. Ücret, makale değerlendirme ve hakem süreci başlamadan önce alınmaktadır. Hakem değerlendirmeleri neticesinde reddedilen makaleler için yazarlara herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar kapsamında  Dede Korkut Dergisi  Doçentlik Başvurularındaki beyannamede kullanılabilir.  Dede Korkut Dergisi, “Makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale işlem ücreti (APC) alan dergi” olduğundan, Yağmacı/şaibeli sınıfına girmemektedir.