İntihal Politikası


Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, gönderilen makalelerin benzerlik oranı kontrolünün yapılmasını şart koşmaktadır. Yazar, makaleyle birlikte benzerlik oranı dosyasını da yüklemelidir. Kaynaklar hariç benzerlik oranı % 20'nin üzerinde olan makaleler yazarlarına iade edilir. Sorumlu yazar ayrıca benzerlik oranı beyan dosyasını yüklemeli ve aday makalenin intihal sorunu olmadığını beyan etmelidir. Böylece intihal problemlerinde tüm sorumluluğun yazarlara ait olması sağlanmaktadır.

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, COPE Dergi Editörleri Davranış Kuralları'nı esas almaktadır. Tüm intihal ve diğer etik dışı davranışları reddeder ve kabul etmez. İntihal davranışlarına ilişkin dergi politikası, Dergi Editörleri için COPE Davranış Kuralları çiğnenilemez. Yazarların sorumluluğunda olan intihal ve etik dışı davranışlar tespit edilirse  makaleler ya reddedilir ya da düzeltilmek üzere yazara iade edilir. Yayımlanmış makalelerde sonradan intihal veya etik dışı davranış tespit edilirse ilgili yayın için yazar savunması istenir. Yazarın savunması sonucunda intihal veya etik ihlal olduğu tespit edilen yayınlar yayından kaldırılır. Geri çekme işlemi sonucunda ilgili yayın etiketi dergi tarafından resmi olarak duyurulur. Editör bir gerekçe hazırlar ve etik ihlali bulunan yayın geri çekilir. Geri çekilen bir makalenin web sayfasındaki metin dosyası engellenir. Geri alma nedeni dergi arşivinde saklanır.