Yayın Değerlendirme Süreci


Dede Korkut Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan dil, edebiyat ve kültür bilimi alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele alarak Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü, Türk dil bilimi, Türkçenin öğretimi alanlarındaki çalışmaların niteliğinin yükselmesine, yöntem ve uygulamaların gelişmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki çalışmalar arasında iletişimin güçlenmesine, Türk dili ve edebiyatı alanındaki literatürün zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.

Dede Korkut Dergisi’nde, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü, Türk dil bilimi, Türkçenin öğretimine ait özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları destekleyerek bilim camiasında üretilen bilgileri akademisyenlerin ve kamuoyunun istifadesine sunmak amacıyla yeni ve özgün çalışmalara yer verilmektedir.

Dede Korkut Dergisi’ne gönderilecek çalışma alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir yazı olmalı ya da daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan inceleme olmalıdır.

Dede Korkut Dergisi’ne gönderilecek yazılar makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde olabilir. Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir.

Dede Korkut Dergisi’nin yayın dili Türkiye Türkçesi, diğer Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce’dir ancak her sayıda derginin sayfa sayısının en fazla üçte biri kadar olmak üzere diğer dillerdeki yazılara yer verilebilir.

 

Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, durum açıkça belirtilmek şartıyla dergiye gönderilebilir.  


Dede Korkut Dergisi’nde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Dede Korkut Dergisi’nde yer alan yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin görüşlerini yansıtmaz.
Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen yazılar, önce editör ve yayın kurullarınca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

Dede Korkut Dergisi, sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Dede Korkut Dergisi’nin yayın kurallarına uygun olarak gönderilen ve ön incelemeden geçen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış uzman iki (2) hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren iki (2) hakemden de iki (2) olumlu rapor alan yazılar mütakip ilk sayıda yayımlanır. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü (3.) bir hakeme gönderilir. Toplamda iki (2) olumlu rapor alan yazılar yayıma alınır. Bununla birlikte yazarın mümkün olabildiğince olumsuz rapor veren  hakemlerin de görüş ve önerilerini dikkate alması istenir.  Yayın Kurulu tüm bu sreçlerden sonra hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verir. Hakem raporları beş yıl süreyle saklanır.

Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.
Makale değerlendirme süreci normal koşullarda editör tarafından ön değerlendirme aşaması bir (1) hafta; hakem değerlendirme süreci ise iki (2) hafta olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle ek süre ve yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir. Hakemlerin iki (2) hafta içinde değerlendirmelerini tamamlamaları beklenir, aksi durumunda hatırlatma yapılır ve gerek görüldüğünde iki (2) hafta daha ek süre verilir ya da yeniden hakem ataması yapılır. Dolayısıyla bir makalenin hakem değerlendirme sürecinin normal koşullarda (3) haftada, ek süre verilmesi ve yeniden hakem ataması yapılması durumunda  ise en geç beş ila yedi (5 ila 7) hafta  içinde tamamlanması sağlanır ve sonuca bağlanır. 

Dede Korkut Dergisi’ne makale gönderen yazar/yazarlar, Derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

Dede Korkut Dergisi’nde yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı Dede Korkut Dergisi’ne devredilmiş sayılır. 

Dede Korkut Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık sayısı olmak üzere yılda üç (3) defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. 

Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’ne aittir.

Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen yazılar, Dede Korkut Dergisi’nin Makale Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir. Bu sisteme http://dedekorkutdergisi.com adresinde yer alan "Makale Takip Sistemi" bağlantısından ulaşılabilir. Söz konusu sisteme kayıt yapılıp makale gönderildikten sonra hakem süreciyle ilgili gelişmeler ve hakem değerlendirme raporları yazarlar tarafından bu sistem üzerinden takip edilebilir. 


 

 

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

DEDE KORKUT Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi , kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur.