Dergi Hakkında


Dede Korkut Dergisi ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan dil, edebiyat ve kültür bilimi alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele alarak Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü, Türk dil bilimi, Türkçenin öğretimi alanlarındaki çalışmaların niteliğinin yükselmesine, yöntem ve uygulamaların gelişmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki çalışmalar arasında iletişimin güçlenmesine, Türk dili ve edebiyatı alanındaki literatürün zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.
 
Dede Korkut Dergisi’nde, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü, Türk dil bilimi, Türkçenin öğretimine ait özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları destekleyerek bilim camiasında üretilen bilgileri akademisyenlerin ve kamuoyunun istifadesine sunmak amacıyla yeni ve özgün çalışmalara yer verilmektedir.

 

Dede Korkut Dergisi, yayın hayatını 2012'den beri düzenli şekilde sürdüren uluslararası nitelikli hakemli bir dergidir. 2015'e kadar yılda iki (sayı) yayımlanmıştır. 2016'dan beri Nisan, Ağustos ve Aralık sayısı olmak üzere yılda üç (3) defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. 

 

Dede Korkut Dergisi’nin yayın dili Türkiye Türkçesi, diğer Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizce’dir ancak her sayıda derginin sayfa sayısının en fazla üçte biri kadar olmak üzere diğer dillerdeki yazılara yer verilebilir.

 

Dede Korkut Dergisi’ne gönderilen yazılar, Dede Korkut Dergisi’nin Makale Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir. Bu sisteme http://dedekorkutdergisi.com adresinde yer alan "Makale Takip Sistemi" bağlantısından ulaşılabilir. Söz konusu sisteme kayıt yapılıp makale gönderildikten sonra hakem süreciyle ilgili gelişmeler ve hakem değerlendirme raporları yazarlar tarafından bu sistem üzerinden takip edilebilir. 

 

AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

Dede Korkut Dergisi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur