Abstract


İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Hikâyesinde Memurlar
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, -özellikle de Cumhuriyetin ilk yıllarında- hem rejimin en güçlü savunucusu, hem de halk nazarında devletin en önemli temsilcileri sayılan memurlar, devleti (devlet otoritesini) temsil eden bir figür olarak edebî eserlerde de bolca yer almışlardır. Bu anlamda, edebi eserlerde karşımıza çıkan memur tiplemeleri yalnızca belirli bir sınıfın değil, aynı zamanda halkın gözündeki devlet algısının da bir tezahürüdür. Memurlar, İkinci Dünya Savaşı dönemi Türk hikâyesinin şahıs kadrosunda da oldukça geniş bir yer tutmaktadır. Bu makalede öncelikle savaş dönemi Türk hikâyesine yansıyan boyutuyla memurların genel bir portresi çıkarılacak, savaşın memurlar üzerindeki etkilerinin yanı sıra, memur-halk ilişkileri (dolayısıyla da bu dönemdeki halk-devlet ilişkisi) üzerinde durulacaktır.

Keywords
Türk hikâyesi, memur, memur-halk ilişkisi, İkinci Dünya Savaşı.
Kaynakça