Abstract


Yahya Kemâl Beyatlı’nın Şiire Başlama Dönemiyle İlgili Edebiyat Tarihlerine Katkı Olarak Üsküp’te Kitâbeli Bir Mezar Taşı
ÖZET Modern Türk şiirinin bir anlamda köklerine bağlı kalarak yeni arayışlar içerisinde olmasında büyük bir vazife üstlenen büyük Türk şair Yahya Kemâl Beyatlı’yı iyi bir şekilde anlamanın yolu, öncelikle onun Üsküp’teki hatıralarını iyi bilmekten geçer. Şairinin tarihî, siyasî ve dinî görüşlerinin şekillenmesinde, dolayısıyla da şiir muhtevasının oluşmasında Üsküp’ün yeri ve önemi büyüktür. Şairin Üsküp’te yaşadığı yılları ve hatıralarını göz önüne almadan, onun dünya görüşü veya şiir muhtevasıyla ilgili yorum yapmak her zaman yanlış veya eksik sonuçlar çıkmasına neden olacaktır. Yahya Kemâl gibi Türk edebiyatının modernleşme süreci açısından son derece belirleyici bir yere sahip olan bir şair sözkonusu olduğunda, onun hayatıyla ilgili “ilk” özelliği taşıyan her bilgi, kitap, kişi ve hatta nesne, ayrı bir önem kazanmaktadır. Yahya Kemâl’în şiire başlamasında ve anılarında önemli bir yer tutan Üsküp hanımefendisi olan Redîfe Hanım’ın, Üsküp Rufaî Tekkesi bahçesinde bulunan kitâbeli mezar taşı da edebiyat tarihinde yerini almalıdır.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Yahya Kemâl, Redîfe Hanım, Üsküp
Kaynakça