Abstract


Ankara ve Konya’da Yaşayan Nogay Türklerinde Hıdırellez Kutlamaları
Genellikle milletlerin maddi ve manevi değerlerinin bütünü olarak tanımlanan kültür, milletlerin hayat içinde gösterdikleri tutumdur. Bu tutum bizi diğerlerinden ayırır ve kendimizi tanımlamamızda etkin rol oynar. Çünkü insanoğlu tabiatı gereği bir millete ait olma ve o milletin bireyleri ile kaynaşma ihtiyacı duyar. Bunları birey, ait olduğu milletin kültürel özelliklerini yaşayarak gerçekleştirebilir. Türklerin kültür hazinesi içinde toplumun bireylerini kenetleyen ve millet olma şuurunu hatırlatan etkinliklerden biri de Hıdırellez kutlamalarıdır. Hıdırellez, hemen hemen bütün Türk boylarında kutlanan, toprağın uyanması ve baharın gelmesiyle insanların içindeki pozitif enerjinin dini ritüellerle süslenerek ortaya çıktığı bir tabiat bayramıdır. Bu çalışmada, yaklaşık 19. yüzyılın ortalarında Kafkasya’dan Şereflikoçhisar (Ankara) ve Kulu (Konya)’ya göç eden Nogay Türklerinde baharın gelmesiyle kutlanan Hıdırellez kutlamaları incelenmiştir. Bu kutlamaların Nogay kültüründeki önemi ve kutlamalarda yapılan etkinlikler hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Nogay sözlü edebiyatında önemli bir yere sahip olan ve Hıdırellez kutlamalarında çokça örneği sergilenen şın nazım şekli hakkında bilgiler sunulmuştur. Bu bilgiler araştırmamıza konu olan köylerden derlemeler yapılarak desteklenmiştir.

Keywords
Hıdırellez, Nogay Türkleri, Nogay Kültürü.
Kaynakça