Abstract


Kutadgu Bilig’in 221. Beyti Üzerine Düşünceler
Kutadgu Bilig’in neşredilmesinin (1947) üzerinden 70 yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında, eserin neşrindeki ve dizinindeki kelimeler hakkında birçok yeni okuma ve anlamlandırma teklifleri sunulmuştur. Arat, Kutadgu Bilig’in metnini en doğru şekilde anlamaya çalışıp Türkiye Türkçesine aktarmaya çalışmıştır (1959). Ancak böyle uzun bir metinde anlamlandırmaların her zaman başarılı olduğu söylenemez. Kutadgu Bilig’in 221. beyti anlam bakımından sorunludur. Makalede, beyitteki asıl- üzerinde durulacaktır.

Keywords
asıl-, Kutadgu Bilig neşri, 221. beyit
Kaynakça