Abstract


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Argoya İlişkin Görüşleri
Dil çok katmanlı bir dizgedir. Bu dizgenin renkli ve yaratıcı katmanlarından biri de argodur. Argo günlük hayatın pek çok yerinde özellikle teklifsiz konuşmalarda kullanılmaktadır. Argo hakkında bilgi sahibi olmak bu açıdan iletişim kurmayı kolaylaştırabilir. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin argoya ve argo öğretimine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 17 maddeden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Ankette yer alacak maddeleri seçmek için 3 uzamanın görüşüne başvurulmuş ve 10 öğrenci ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamadan sonra ankete son şekli verilmiştir. Geliştirilen anket Gazi Üniversitesi Tömer ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğrenim gören 86 öğrenciye araştırmacı tarafından bizzat uygulanmıştır. Anketten elde edilen verilere göre çoğunluğu dil öğretiminde argoya da yer verilmesini istemektedirler. Aynı şekilde öğrencilerin büyük çoğunluğu argonun sınıf içi etkinliklerde öğretilebileceğini düşünmektedir. Ancak bu etkinliklerin ders kitaplarında yer alması ya da ders kitaplarında yer alan metinlerde argo kullanılması olumlu karşılanmamıştır.

Keywords
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, argo, argo öğretimi.
Kaynakça