Özet


On Expression t(e)?ri töp(ü)sinte tut(u)p yüg(e)rü kötürm(i)ş In The Orkhon Inscriptions
It can be said that the te?ri töpüsinte tutup yügerü kötürmiş in the sentence of Türk bodun yok bolmazun tiyin bodun bolçun tiyin ka?ım ilteriş kaganıg ögüm ilbilge katunug te?ri töpüsinte tutup yügerü kötürmiş (Bilge Kağan yazıtında BK D 10=kötürti) erinç within Köl (Kül) Tigin inscription is misrepresented. However, this expression are concerned with the establishment of the state (682), which is a turning point in the political history of (Kök) Turks.When the uses in the other historical texts and and contexts in the inscriptions of the words in the text are taken into account, this sentence can be interpreted as “Tanrı, Türk halkı yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağanı (ve) annem İlbilge Katunu [(diğer Kök(Türklerin)] üzerinde tutup tahta oturtmuş/(tu) şüphesiz”

Anahtar Kelimeler
Orhon Inscriptions, Köl Tigin, Bilge Kagan, Te?ri, kötürmek.
Kaynakça