Abstract


Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Arnavut Eğitim Kurumlarında Arapça Dilinin Durumu ve Rolü
Arnavut topraklarına Arapçanın nüfuzunun Osmanlı Devletiyle gerçekleştiği malumdur. Kuran ve hadis dili olması nedeniyle Arapçanın öğretilmesi Arnavutlarda ilgi uyandırmıştır. Arnavutlarda Arapçanın öğretilmesi Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde oluşturulan eğitim sistemiyle başlamış olup birkaç asırlık bir geçmişe sahiptir. Dönemin geleneksel eğitim sistemindeki okullar Arapçanın öğretildiği ve araştırıldığı kurumlar olmuştur. Arapça yazılı temel kaynakların anlaşılmasının yanı sıra, Arapça, yerli halkın Osmanlı Türkçesini öğrenmeleri için de ayrı bir öneme sahip olmuştur. Nitekim Osmanlı Türkçesine Farsçaya koşut olarak çok sayıda Arapça kelimelerin girdiği malumdur. Arapça sözlük birimleriyle birlikte Arapçanın bazı kuralları da aktarılmıştır. Bu nedenle Arnavut topraklarındaki ahalinin Osmanlı Türkçesini daha memnun edici düzeyde öğrenebilmeleri için Arapçayı da öğrenmeleri zorunluydu.

Keywords
Arapça, Arnavut eğitimi, Osmanlı
Kaynakça