Abstract


Kültür Eğitimi ve Bulmacalar
Bizde olanı dünyaya vermek, başkasında olanı almak olarak tanımlanabilecek küreselleşme bir yandan kültürün yayılmasıyla ilgili olumlu bir etkiye sahipken diğer yandan tektipleştirici bir rol oynar. Oluşan olumsuzluğun önüne geçebilmek için toplumların sahip oldukları somut olmayan kültürel miraslarını bilmesi ve bu bilginin kuşaktan kuşağa aktarılması dolayısıyla kültür eğitimi önemli rol oynar. Günümüz dünyasında bu aktarım süreci kültürel endüstrinin de dâhil olduğu çeşitli yollardan topluma ulaşır. Çalışmada üretim-aktarım ve tüketim ortamlarının yaygınlığı ve kolay/çabuk ulaşılabilirliğiyle bir kültür endüstrisi alanı olan bulmacalar kültür eğitimine bir araç olarak önerilir. Somut olmayan kültürel miras, bu mirasın korunması, kültür eğitimi, kültür endüstrisi ve bu iki kavramın kesişiminde bulunan bulmacalar üzerinde durulan konulardır.

Keywords
Somut Olmayan Kültürel Miras, Kültür Eğitimi, Kültür Ekonomisi, Bulmacalar.
Kaynakça