Abstract


Eski Türkçe Burnaç ‘Sukabı’ Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler
Eski Türkçe kelimelerin kökenini araştırmak, Türk dilinin diğer dönemlerindeki kelimelerin kökenini araştırmaktan çok daha zordur. Eski Türkçede şimdiye değin kökeni ve yapısı konusunda net olarak açığa kavuşamayan kelimelerden biri de burnaç’tır. Kelimenin kökeni için birkaç ihtimal düşünülebilir. Kelime Türkçe bur- veya bür- fiilleriyle mi ilgilidir? Kelimenin kökeni için alıntı bir kelimeyi düşünebilir miyiz? Bu konuda kesin bir şey söylemek şimdilik zor gözüküyor. Ancak kesin olan bir şey vardır, o da burnaç kelimesinin Sir Gerard CLAUSON’un iddia ettiği gibi burun ile doğudan bir ilgisinin olmadığıdır.

Keywords
Etimoloji, Eski Türkçe burnaç ‘sukabı’, Sanskritçe, Soğutça.
Kaynakça