Abstract


Kazak Türkçesinde “Bes Qaruv” Kavramı Altında Yer Alan Silah Adları
Dil, kültürün doğmasına neden olur. Maddi-manevi kültür unsurları dil vasıtasıyla nesillerden nesillere aktarılır. Kültür de dilin gelişmesine yardımcı olur. Bir dilin söz varlığı büyük oranda o toplumun kültürü tarafından beslenir. Dil, toplumların inançlarından, dünya görüşlerinden, geleneklerinden, ahlaki değerlerinden, kısacası hayat tarzlarından önemli ölçüde izler taşımaktadır. Dil, bu izleri okuyabilmemizi sağlar. Bu çalışmada Kazaklar arasında önemli bir kültür mirası olarak kabul edilen geleneksel kahraman silahlarının adları incelenmiştir. Diğer silahlardan farklı olarak kahramanların silahlarına özel bir ad verilmiştir: bes qaruv. Cesaretin, kahramanlığın, korkusuzluğun ve kuvvetin bir sembolü olarak bes qaruv silahları, Kazak savaş kültürünü yansıtan ve modern dünyada geçmişin unutulmasını önleyen önemli bir hazinedir. Çalışmamızda bes qaruv silahlarının genel özellikleri, işlevleri, sınıflandırması verildikten sonra, her bir gruptaki silah adları örneklerle açıklanmıştır.

Keywords
Kazak Türkçesi, silah adları, söz varlığı, savaş araç-gereçleri
Kaynakça