Abstract


Mehmed Bin Pûlâd’ın “Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ’sı
Bu çalışmada, Mehmed Bin Pûlâd’ın “Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ” adlı mensur eserin tanıtılması amaçlanmıştır. Mehmed Bin Pûlâd tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilen bu mensur bir eserin bilinen tek nüshası bulunmaktadır. Eserin son sayfalarında telif tarihi H. 516 olarak yazılmasına karşılık eserde geçiş dönemi eserlerine benzer özellikler bulunmaktadır. Eski Anadolu Türkçesinin dil özellikleri görülen eserde kısmen Doğu Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi özelliklerine de rastlanılmıştır. Gerek Türk edebiyatında gerekse Doğu edebiyatlarında en çok işlenen ve sevilen Yusuf ve Züleyha hikâyelerinin güzel örneklerinden biri olan bu eser, aynı zamanda sade nesir dilinin bir örneği olması açısından da önemlidir.

Keywords
Mehmed Bin Pûlâd, Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ, Eski Anadolu Türkçesi
Kaynakça