Abstract


Aitlik Grubunun Kelime Grupları Arasındaki Yeri ve Yapısı

Türkiye Türkçesinde cümle çeşitleri gibi üzerinde uzlaşılamayan konulardan biri de kelime gruplarıdır. Maalesef kelime gruplarının tanımı, türü ve sayıları konusunda ülkemizde dilciler arasında bir uzlaşma yoktur. Üzerinde uzlaşılamayan kelime gruplarından biri de aitlik grubudur. Aitlik grubu sıfat ve zamir konumundaki kullanımı ile diğer kelime gruplarından farklılık göstermekte olup belirten + belirtilen, tamlayan + tamlanan ve yardımcı unsur + asıl unsur yönlerinden de değerlendirilmeye ve incelenmeye muhtaç bir yapı göstermektedir. Esasen Türkçede fiilimsi grupları, edat grubu, kısaltma grupları ve aitlik grubu yukarıdaki yapılara uymamaktadır. Türkiye Türkçesinde dilciler arasında kelime gruplarının sayısında olduğu gibi tanımında da bir uzlaşma yoktur. Üstelik dil bilgisi kitaplarındaki kelime grubu tanımlaması yapı ve anlam yönünden bütün kelime gruplarını kapsayıcı bir nitelik taşımamaktadır. Bu durum kelime grubunun tanımını tartışmaya açmakta ve yeniden tanımlanmaya muhtaç bir duruma getirmektedir. Kelime grupları ile ilgili tartışmalardan biri de aitlik grubunun yapısı, kullanımı ve mevcut kelime grupları arasındaki yeridir. Bu çalışmada, bazı dilciler tarafından kelime grubu olarak kabul edilen veya kabul edilmeyen aitlik grubu üzerine yapılan tartışmalar genel olarak Türkçede kelime grubunun tanımı, özellikleri ve türleri yönünden ele alınmış, örneklerle ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmada mevcut yazılı kaynaklarda dilcilerin aitlik grubuna dair görüşleri sınıflandırılmış, çeşitli başlıklar altında incelenmiş, bu bağlamda aitlik grubu var mıdır, yok mudur sorusuna cevap verilmeye çalışılmıştır.Keywords

Söz dizimi, kelime grubu, aitlik grubu, aitlik eki.


Kaynakça