Abstract


Halit Ziya’nın Kitaplarına Girmemiş Batı Edebiyatına Dair Yazıları

Servet-i Fünun topluluğunun önemli temsilcilerinden Halit Ziya Uşaklıgil, roman ve hikâyelerinin yanında makaleler de yazmıştır. Bu makaleler, Türk edebiyatına ait olabildiği gibi Batı edebiyatına ait konuları da içermektedir. Halit Ziya bu makalelerinden bir kısmını kitaplaştırmıştır. Bunların en önemlisi Sanata Dair başıklı dört ciltlik eseridir. Ancak Halit Ziya’nın İzmir’den başlayarak hayatının sonuna kadar yazdığı yazılardan mühim bir kısmı da gazete ve dergi köşelerinde kalmıştır. Bu yazıda Halit Ziya’nın kitaplarına girmemiş Batı edebiyatına ait yazıları hakkında bilgi verilecek, bu yazıların konusunu teşkil eden yazar ve şairler hakkında onun düşüncelerine ve değerlendirmeleri sırasında yazarın kendi sanat anlayışına dair ip uçlarına da yer verilecektir.Keywords

Halit Ziya Uşaklıgil, Alphonse Daudet, Beaumarchais, Emile Faguet, Victor Hugo


Kaynakça