Özet


Yayın Mücadelesinde Padişahtan ve Okuyuculardan Destek Bekleyen Terakki Dergisi (1896-1897)

Cerrahizade Ali Sacid’in imtiyazında ve başyazarlığında neşredilen Terakki dergisi, İzmir’in ilk resimli dergisidir. 30 Nisan 1896’da haftada bir yayınlanmış ve faaliyetini 1897’ye kadar sürdürmüştür. Toplam 24 sayıdan oluşan Terakki, devrin yayın politikasına uygun hareket ederek eğitici, öğretici nitelikte yazılara yer vermiştir. Terakki, İzmir’de kendinden önce yayınlanan edebî-fennî içerikli dergilerden -Nevruz, Tulû ve İtilâ- farklı olarak pozitivist düşünceyi öne çıkarmış, edebî eserlerde de gerçekçi olmayı ilke edinmiştir. İlerlemeye yönelik ve yeniliği savunan yayın politikasıyla dergiye, “Terakki” isminin verilmesi bu bakımdan anlamlıdır. Dergide hikâye, şiir, tenkit türünün yanı sıra ziraat, hukuk, ahlak, felsefe, tıp, tarih, pedagoji, fen konularında yazılara da yer verilmiştir. Terakki dergisi, birinci yılını tamamlayamadan faaliyetini sona erdirmesinde halkın eğitime, bilgiye gereken ehemmiyeti vermemesi, basının faydalı hizmetlerine saygı göstermemesi, kültürel faaliyetlere kayıtsız kalmasının etkisi büyüktür. Bunun için Cerrahizade Ali Sacid, dergiyi ayakta tutmak için padişah II. Abdülhamit’ten ve okuyuculardan destek beklemiştir.Anahtar Kelimeler

İzmir Basını, dergi, Terakki, Cerrahizade Ali Sacid


Kaynakça