Özet


Psikanalitik Yöntem Bağlamında "Gelin Taşları" Efsanesi Üzerine Bir İnceleme

Psikanaliz, insan davranışlarının kökeninde bilinçdışının etkili olduğunu ileri süren bir teoridir. Bilinçdışı, farkında olmadığımız düşünceler, duygular, istekler ve anılarla doludur. Psikanaliz sayesinde bu bilinçdışı etmenlere ulaşarak insanların davranışlarının nedenlerini keşfedebilir hale gelmektedir. Psikanaliz sadece tıp alanında kullanılmamış, aynı zamanda edebi eserlerin derin anlamlarını keşfetmek için de kullanılmıştır. Bu yöntem sayesinde toplumların davranışları, tepkileri, inanç sistemleri gibi konuların kökenine inme imkânı olmuştur. Psikanalitik kuram ve yöntem, toplumsal olguların altında yatan bilinçdışı süreçlere odaklanıp bireylerin düşünceleri, davranışları ve toplumsal yapılar üzerindeki etkilerinin bilinçdışı dürtüler ve içgüdüler tarafından yönlendirildiğini savunmaktadır. Psikanalitik kuramın uygulanma alanlarından biri de halk bilgisi ürünleridir. Psikanalitik halk bilimi, mitler, efsaneler, rüyalar, masallar ve ritüeller gibi halkın ortak sembollerini ve anlatmalarını araştırarak toplumun bilinçdışı dinamiklerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu makalede, "Gelin Taşları" efsanesi psikanalitik kuram ve yöntem çerçevesinde incelenecektir. Gelinin taşa dönüştüğü bir efsaneyi seçme sebebimiz, evlilik döneminin Türk toplumu için hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir dönüm noktası olarak görülmesidir. Çalışmamızın amaçlarından biri insan psikolojisinin ve kültürün birbirleriyle olan ilişkisini, bir kültür ürünü olan efsanelerin psikoloji biliminin bir yöntemiyle inceleyerek ortaya koymaktadır. Diğer bir amacımız da ele aldığımız efsane üzerinden evlilik dönemine ait inanma ve uygulamaların hangi bilinçdışı unsurlarından etkilendiğini ortaya çıkararak, bizden sonra yapılacak evlilik dönemi inanma ve uygulamaları çalışmalarının tahlil ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlamaktır.Anahtar Kelimeler

Psikanalizm, Efsane, Taş Kesilme.


Kaynakça