Özet


Hüseyin Nihal Atsız'ın Şiirlerinde Adsızlık ve Mezarsızlık Motifi

Türkçülük anlayışıyla eserler kaleme alan Cumhuriyet Dönemi’nin önemli sanatçı ve fikir adamlarından Hüseyin Nihâl Atsız; yazdığı makaleleri, romanları ve şiirleri ile döneminde ön plana çıkmıştır. Daha çok tarih ve Türkoloji alanında makaleler yazan Atsız, Yolların Sonu adlı şiir kitabındaki şiirleriyle de ilgi görmüştür. Ele aldığımız bu çalışmada Atsız’ın Yolların Sonu adlı şiir kitabında karşımıza çıkan adsızlık ve mezarsızlık edeb? motifinin neden bir motif olduğu ve hangi bağlamda karşımıza çıktığı Türk edebiyatı ve Türk tarihinden örneklerle desteklenmiştir. Köktürk Yazıtları, Türk destanları ve bilimsel eserlerde konu ile ilgili birçok bilgi karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda ideal bir Türk tipini yansıtan motifler kolektif bilinç dışının da etkisiyle tarihsel bir anlayışa bağlı olarak motifleşen adsızlık ve mezarsızlık motifini Atsız’ın yalnızca Yolların Sonu adlı şiir kitabında değil romanlarında da karşımıza çıkmaktadır. Atsız’ın sonradan almış olduğu soy adına dahi etki eden adsızlık ve mezarsızlık motifi anlayışı ele alınması bakımından önem arz etmektedir. Bu konuda daha önce alanyazında yapılmış herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmada Atsız’ın şiirlerinde motifleşen adsızlık, mezarsızlık anlayışının fikr? arka planı ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler

Hüseyin Nihâl Atsız, Atsız, Türk halk edebiyatı, Türkçülük, motif.


Kaynakça