Özet


Trivalent Logic And Dede Korkut Epics

Bu çalışmada edebiyat-dil-mantık üçgeninde hazırlanan, sosyolojik boyutlu, öğretici, ufuk açıcı ve yönlendirici özellikleriyle Türklük Bilimi’nde ses getireceğine inanılan “Kitabı Dede Korkut” ve Gayri-Selis Mantık (“The Book of Dede Korkut” and Fuzzy Logic) adlı eserin ayrıntılı incelemesi ele alınacaktır. Fuzzy Logic / Bulanık Eseme / Puslu Mantık / Çoklu Değerler Mantığı / Çoklu Mantık adlarıyla karşılanan bir kuramın ilkelerinin, ilk kez bir halk destanına uygulandığı bu eser, Kemal Abdulla-Refik Aliyev tarafından kaleme alınmıştır. Bir Türk filozof (Lütfi Aliasker Zade) tarafından ortaya atılan, Çoklu Değerler Mantığı adlı matematiksel mantık kuramının (Fuzzy Logic) Dede Korkut Destanlarına ilk kez uygulanmasının çalışmanın değerini artırdığı düşünülmektedir. Ayrıca Dede Korkut Destanları’nın gizli dil katmanlarından, ecdadımızın düşünce sistemine yerleşen demokratik düşünce tarzını gün ışığına çıkarması, kitabın değerini ikiye katlamaktadır. Başka çalışmalara yön vereceği, ışık tutacağı umulan eser; Dede Korkut Destanları’nın Türk edebiyatı için ne anlama geldiğinin bir kez daha anımsatılarak değerinin vurgulandığı giriş bölümü, puslu mantık kuramının Dede Korkut Destanları üzerinde uygulamasının yapıldığı beş yazı, özet ve kaynakçadan oluşmaktadır. Eser bize göstermiştir ki Dede Korkut Destanları’nı yaratanların düşünce tarzında demokratik yaklaşım tesadüf değildir. Puslu mantığın temel ilkesi olan çoklu seçim olanakları ve demokratik yaklaşım tarzı, halkımıza has bir özellik olarak edebî metinler aracılığıyla günümüze kadar gelmiştir.Anahtar Kelimeler

Dede Korkut Destanları, üç değerli mantık, puslu mantığın mantığı, puslu bilgi


Kaynakça