Özet


War Journalism of Ahmet Rasim

Ahmet Rasim, eserleri ve gazetecilik faaliyetleriyle 48 yıl boyunca Türk kültür ve edebiyatına hizmet eden önemli yazarlardan biridir. Şiir, hikâye, roman, makale, mektup, mensur şiir, anı, fıkra, sohbet, monografi, seyahat yazısı, sözlük, çeviri, eleştiri gibi çeşitli türde eserler vermiş, okul kitapları ve bilimsel eserler kaleme almıştır. Yazar, “II. Abdülhamit Dönemi”, “II. Meşrutiyet Dönemi”, “Mütareke ve Millî Mücadele Dönemi” ile “Cumhuriyet Dönemi”nde yayımlanan dergi ve gazetelerin pek çoğunda faaliyet göstermiş, gazeteci kimliğiyle öne çıkmıştır. Ahmet Rasim dönemin iç ve dış siyasetiyle ilgili yazılar kaleme almış, siyasî gelişmeleri yakından takip etmek için yurt içine ve yurt dışına geziler düzenlemiştir. 1908 yılında, Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan ettiği sıralarda Sofya’da bulunmuştur. 1909’da Avusturya-Macaristan seyahatine çıkmıştır. 1912’de Sabah gazetesinin savaş muhabiri olarak Edirne’ye gitmiş, Bulgar cephesindeki gelişmeleri takip etmiştir. I. Dünya Savaşı (1914-1918) sıralarında İstihbarat Cemiyeti tarafından Mısır seferini takip etmek üzere Suriye ve Filistin topraklarına gönderilmiştir. Yazar, Romanya ve Kafkasya cephesinde de bulmuştur. Bu süreçte Tasfir-i Efkâr gazetesinin harp muhabiri olarak görev yapmıştır. Edebiyat ve matbuat tarihimizin önemli figürlerinden biri olan Ahmet Rasim’in savaş muhabirliği ve bu süreçteki yazı faaliyetleri üzerine ciddî bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile Ahmet Rasim’in Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasındaki görevleri, savaş muhabirliği ve yazı faaliyetleri değerlendirilmiştir. Ahmet Rasim’in gözlem ve tespitlerinde öne çıkan olay ve durumlar, savaş sırasında ve savaş sonrasında yayınlanan mektup, makale, anı, fıkra, telgraf ve seyahat yazıları üzerinde durulmuştur. Yazarın farklı bölgelerden gönderdiği bu yazılar ayrı ayrı çalışmalara konu olabilecek ayrıntılı bilgiler içermektedir ve zengin bir içeriğe sahiptir. Bu çalışmanın amaçlarından biri de farklı çalışmalara kapılar aralamak ve kaynak sağlamaktır.Anahtar Kelimeler

Ahmet Rasim, Savaş Muhabiri, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı.


Kaynakça