Özet


Nurses in Detective Novels

Hemşire karakterler, tabi olarak en çok hastalık ve savaş konularının işlendiği edebî türlerde hayli işlevsel bir şekilde karşımıza çıkarlar. Söz konusu eserlerdeki belli başlı nitelikleri fedakâr, özverili, kahraman, vatan ve millet sevgisiyle dolu olma ve en zor ve hassas anlarda bile meslekî gerekliliklere göre hareket etmeleridir. Vakanın şekillenmesinde savaş ve hastalık gibi olağanüstü durumların etkili olmadığı eserlerde ise hemşire figürlerinin daha farklı karakterize edildiğini görmekteyiz. Söz gelimi kimi polisiye ve gerilim romanlarının olay örgülerinin düzenlenmesinde de hemşirelerin kilit kişiler olarak çizildiklerini görmekteyiz. Öyle ki, bir cinayetin çözümlenmesi, bir intihar hadisesinin sebebinin anlaşılmasında veya bütün bunların gerçekleşmesinde hemşire karakterlere büyük roller verilir. Buna göre kimi polisiye ve gerilim romanlarında hemşire karakterler cinayetin çözümlenmesinde dedektif gibi hareket ederler. Kimilerinde de cinayetin kurbanı olurlar. Bu romanlarda genellikle doktorlar da cinayetin işlenmesinde-açıklanmasında kilit kişiler pozisyonundadır. Bazı polisiye unsurlar ile gerilim unsurlarının iç içe olduğu romanlarda da hemşire karakterleri olumsuz ve saplantılı kişiler olarak görmekteyiz. Onlara meslekî bilgileri gerilimi artıracak şekilde davranma imkânı verir. Bütün bunlar, hemşireleri polisiye ve gerilim romanlarının önemli bir figürü hâline getirir. Biz bu yazımızda polisiye romanlarda hemşire karakterlerin hangi özellik ve işlevlerle karşımıza çıktığını değerlendirmeye çalışacağız.Anahtar Kelimeler

Polisiye ve Gerilim Romanı, Hemşire, Cinayet, Dedektif, Kurban, Cani.


Kaynakça