Özet


Halk Kültürünün Dijitalleştirilmesi ve Bir Kültür Aktarımı Yöntemi: Sanalköy

İnsanlığın bugün yok olmaya yüz tutmuş olan mirasları, son yüz yıldaki şehirleşme öncesinde kalan, doğaya yakın hayat sürdürülen dönemdeki birikimlerdir. Çünkü bugün kurduğu fabrikalardaki makinelerin bir parçası gibi yaşayan insan, önceki dönemde tüm yaşamı üzerinde hakim, onu yöneten, üreten, çeşitlendiren insandı. Dolayısıyla o dönem kültürel mirasları belki ilkel ama çok çeşitliydi. Bu yüzden o mirasların derlenmesi, kaybolmaması bilhassa önem arz etmektedir. Halkbilimin klasik derleme yöntemiyle yapmış olduğu çalışmaların ideal sonucun çok gerisinde olduğu malumdur. Elde edilen veriler ise çoğunlukla akademik camia içerisinde ve arşivlerde kalmakta, bu mirasın sahipleriyle paylaşılamamaktadır. Kırsal yerleşim yerlerinin insanları şehirlere hatta farklı ülkelere göç etmişlerdir. Bu, klasik yöntemle derleme yapmayı çok zorlaştırmıştır. Son yirmi yılda gerçek dünyaya alternatif bir dijital dünya kurulmuştur. Bu yeni dünyanın bireyleri haline gelen genç nesil, gerçek dünyanın bireyleri olan yaşlı nesille iletişimi koparmıştır. Bu çalışmada teknolojinin cazibesi, hızı, geniş kullanım imkanları ile halkbiliminin problemlerine yaklaşılabilir mi sorusu tartışılmıştır. Dijital ortamların çalışma sistematiği, sunduğu imkanlar, cazip tarafları, gençlerin dijital ortam kullanımları ile sahada derleme yöntemlerine ait bilgiler bir araya getirilmiştir. Böylece derleme yapmanın dijital ortamda yürütülebileceği bir web ortamının içeriği üzerine fikir geliştirilmiştir. Buna göre tüm gençlerin bir köyün bireyi olarak web sitesine üye olacağı, sonra sitenin yönlendirmeleri ile derlemeler yapıp sonuçları dijitalin imkanları ile kaydedebileceği bir sanal platform düşünülmüştür. Güçlü ve zayıf yanları ile değerlendirmeye alınan bu çalışmada dijital platformun yirminin üzerinde avantajı belirlenmiştir. Tahmin edilen zayıf yönler için de iyileştirici çözüm alternatifleri tartışılarak çalışma tamamlanmıştır.Anahtar Kelimeler

halkbilimi, derleme, dijitalleşme, kültürel aktarım


Kaynakça