Özet


Collocational Vocabulary and Collocations Dictionary of Old Uyghur: Wilkens, J. (2021)

Türkoloji araştırmalarında tarihî Türk lehçeleri ve metinlerinin doğru ve yetkin çözümlenmesinde de Türkçenin tarihsel söz varlığının eşdizimlilik bilgisinin bilinmesine ve eşdizimsel söz varlığının tespitine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, Türkiye Türkçesinde eşdizimlilik araştırmalarının hız kazanmasıyla tarihî Türk dilleri ve metinleri üzerine çalışan araştırmacılar tarafından da yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkolojide son dönemde farklı tarihî Türk lehçeleri ve metinlerinin eşdizimlerini birer yüksek lisans ve doktora tez çalışması olarak hazırlayan hayli akademik çalışma kaleme alınmıştır. Türkololojide metodolojik ve kuramsal açıdan eksik çalışmalar olmakla birlikte tarihî dillerin eşdizimsel sözvarlığıyla ilgili yetkin dikkat çekici çalışmalar da yayımlanmaktadır. Türkiye Türkolojisinde Eski Uygurca eşdizimleri üzerine metin-odaklı çalışamalar Wikens’in (2021) Eski Uygurca metinlerin çözümlenmesi için üç dilli olarak hazırladığı Handwörterbuch des Altuigurischen Altuigurischen- Deutsch- Türkisch “Eski Uygarcanın El Sözlüğü Es Uygurca-Almanca-Türkçe” adlı eseri Eski Uygurcanın eşdizimsel söz varlığı ve bir eşdizim sözlüğü niteliğiyle dikkatleri çekmektedir. Bu çalışmada Wilkens (2021)'in sözlüğünün eşdizim betimleme yöntemi ve Eski Uygurca kalıp dil birimleri ve eşdizimleri betimlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Eşdizim, kalıp dil birimleri, Wilkens (2021), Eski Uygurca, Türkçe söz varlığı


Kaynakça