Kutadgu Bilig’in 221. Beyti Üzerine Düşünceler
(Some Thoughts on the Verse 221 of Qutad?u Bilig )

Yazar : Erdem Uçar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 107-112
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut168
    


Özet
Kutadgu Bilig’in neşredilmesinin (1947) üzerinden 70 yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında, eserin neşrindeki ve dizinindeki kelimeler hakkında birçok yeni okuma ve anlamlandırma teklifleri sunulmuştur. Arat, Kutadgu Bilig’in metnini en doğru şekilde anlamaya çalışıp Türkiye Türkçesine aktarmaya çalışmıştır (1959). Ancak böyle uzun bir metinde anlamlandırmaların her zaman başarılı olduğu söylenemez. Kutadgu Bilig’in 221. beyti anlam bakımından sorunludur. Makalede, beyitteki asıl- üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
asıl-, Kutadgu Bilig neşri, 221. beyit

Abstract
It has been over 70 years since Qutad?u Bilig was edited (1947). During this time, many new readings and explanations have been presented about this edition and edition’s index. Arat tried to understand the Qutad?u Bilig in the most accurate way and tried to translate it to Turkish (1959). However, Arat was not always able to make an accurate meaning in such a long text like Qutad?u Bilig. Verse 221 is problematic in terms of meaning. It will focus on asıl- in verse 221.

Keywords
asıl-, edition of Qutad?u Bilig, verse 221