Erdem Bayazıt Şiirinde Yer Değerleri: Yutan Kentler / Tutan Şehirler
(Place Values in Erdem Bayazıt Poetry: Swallowing Cities / Holding Cities ... )

Yazar : Fatih Arslan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 11
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut21
    


Özet

Şehrin kentleşen tavrı en çok şairlerin dünyasında yıkıcı bir etki bırakmıştır. Adını modernite koyduğumuz yapay oluşum bu coğrafyayı benzer art niyetlerle tahrip etmiştir. Doğrudan veya dolaylı bir imge olarak şehir kavramı Bayazıt’ın şiirinde önemli bir yere sahiptir. Şairin şehirlere karşı olumsuz bir tavır takındığı metinlerinde açık bir şekilde hissedilir. Aslında şairin asıl amacı şehir üzerinde bir kent-medeniyet eleştirisi yapmaktadır. Sosyal meselelere duyarlı olan Erdem Bayazıt, şehir imgesi üzerinde çağın eleştirisini yapar. Poetikasını mili ve manevi değerlerden güç olarak oluşturan Erdem Bayazıt, Büyük Doğu ve Diriliş ekolünden yetişen bir şair olarak özgünlüğünü Türk şiirinde yerini almıştır. Az şiirinde rağmen bakış açısını daha çok kendisini boğan meseleler üzerine kuran şair İkinci yeni hareketinin etkili olduğu her zamanda dahi kendi içine kıvrılmamış; imge dünyasının, manayı bastırmasına müsaade etmemiştir. Şehir, insan, mana, mekân hep aynı değişimlerin sancılarını çeken yapılardır. Şairin dünyası da yeni kurulan medeniyetin bu yakıcı, yıkıcı problemleri üzerine daha sağlıklı anlamlar çıkarmak üzerinedir.Anahtar Kelimeler

Erdem Bayazıt, şiir, şehir, imge.Abstract

The urbanizing attitude of the city is most destructive in the world of poets. The artificial formation we named modernity destroyed this geographical area with similar intentions. The city concept as a direct or indirect image has an important place in Bayazıt's poem. It is clearly felt in the texts where the poet takes a negative attitude towards the cities. In fact, poetry is criticizing city-civilization on the main aim of the city. Erdem Bayazıt, who is sensitive to social issues, criticizes the age on the city image. Erdem Bayazit, who created poetics as a force from the spindle and spiritual values, took its place in Turkish poetry as a poet who grew up in the Great East and the Resurrection. Even in his poetry, the poet, who established his viewpoint more on the ones he drowned himself, was not twisted into himself even when the second new movement was effective; The world of images has not allowed the suppression of mana. The city, the man, the place, the place are always the ones that attract the pain of the same changes. The poet's world is about to make a more healthy sense of these burning and destructive problems of the newly established civilization.Keywords

Erdem Bayazıt, poem, city, image.