Bir Kurban Olarak Düşkün Kadın
(Debauched Woman As A Victim )

Yazar : Türkan Yeşilyurt    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 368-378
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut369
    


Özet
Nahit Sırrı Örik’in Kıskançlık adlı eserinde genç ve güzel kadın Mükerrem, diğer roman kişileri tarafından kurban edilir. Onun maddî ve manevî bakımdan felakete sürüklenişinde hayalperest, tecrübesiz ve tahsil görmemiş oluşunun büyük etkisi vardır. Bununla birlikte kocasının geri kalan ömrünü dinlenmeye çekmek için Mükerrem’i seçtiği, kız kardeşinin ağabeysinden öç alma aracı olarak onu kullandığı ve Nüzhet’in onda cinsel arzularını tatmin ettiği bir gerçektir. Bu süreçte başrolde Seniha yer alır. O, çocukluğundan beri ağabeysine kıskançlık, öfke, nefret, kin ve hınç gibi kötücül duygularla yüklüdür. Bu yük yıllar içinde onu ezmiştir. Seniha ezilmişliğini, Mükerrem’le merhametsizce oynayarak -onun duygu ve düşüncelerini hiç hesaba katmadan- telefi etmek istemiştir. Seniha, ağabeysinin yaşadığı her talihsiz durumda da Shadenfreude ile dolmaktadır. Amacı ağabeysinin talihini tersine çevirmek olsa bile tükettiği kişi Mükerrem’dir. Bu süreçte Mükerrem, eşlikten, metresliğe oradan konsomatrisliğe doğru statü kaybı yaşayarak toplum içindeki saygınlığını giderek kaybeder. Bu arada Nüzhet’in ölümünün iki erkeğin gurur çatışması sonucunda gerçekleştiğini unutmamak gerekir. Yani düşüşe yol açanlardan daha çok düşen cezalandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
düşkün kadın, Nahit Sırrı Örik, roman, Schadenfreude, Schadenfroh.

Abstract
In Nahit Sırrı Örik's work titled Jealousy, the young and beautiful woman Mükerrem is sacrificed by other novelists. Her being dreamy, inexperienced and uneducated has a great effect on her material and spiritual disaster. However, it is a fact that her husband chose Mükerrem to rest his life, his sister used her as a means of getting revenge on her elder brother, and Nüzhet satisfied his sexual desires in her. In this process, Seniha takes the leading role. Since childhood, she has been loaded with malicious feelings of jealousy, anger, hatred, hatred, and resentment against her elder brother. This burden has crushed her over the years. She wanted to compensate for her oppression by playing with Mükerrem mercilessly, without taking into account her feelings and thoughts. Seniha is also filled with Shadenfreude in every unfortunate situation her elder brother experiences. Even if her goal is to reverse her elder brother's fortune, the person she consumes is Mükerrem. In this process, Mükerrem gradually loses her prestige in the society by experiencing a loss of status from accompaniment to mistress and from there to b-girl. In the meantime, it should not be forgotten that Nüzhet's death occurred as a result of the pride clash of two men. That is to say, the falling more than the ones causing the decline was punished.

Keywords
debauched woman, Nahit Sırrı Örik, novel, Schadenfreude, schadenfroh.