Metinde Anlamın Bağımsızlaştırılmasına Dair Bir Yaklaşım
(An Approach to the Increase Independence of Meaning in Text )

Yazar : İlknur Tatar Kırılmış    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 279-288
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut381
    


Özet
Geçmişten bugüne edebî metinleri değerlendirmek için kullanılan yöntemlere bakıldığında devirlerin düşünce birikimine paralel olarak farklılaştığı ve kurallara bağlılığın giderek zayıfladığı görülür. Türlerin tipik özelliklerini belirleyen dil tasarrufunun öznenin dünyasına doğru çekilmesi, metin tahliline yönelik yaklaşımlarda bazı hususları sabit bıraksa da yeni bir bakışa olan ihtiyacı beraberinde getirir. Çağdaş Türk edebiyatında şizofren dünyanın kurgusuyla gerçek dünyanın değerlerinin göstergesi kabul edilen dilin bir araya getirilerek yeni bir anlamın metinde inşa edilmesi deneyimi okuru mevcut anlama diziliminin dışına çıkmaya zorlar. Yakın okuma ilkelerini talep eden bu eğilimin şiirdeki görüntüsü, türünün sözcüklerle ilişkisi dikkate alındığında girift bir manzara oluşturur. ‘Dis-linguistik’ şeklinde tanımlanarak dilin dizilim mantığının dışına çıkan bu anlayışta, kavramlardaki anlam içeriğinin aynı yönelişle ele alınması farklı bir tecrübe sahası oluşturur. Murat Üstübal’ın “Bulutu Kaçan Ağaç” şiirinde yeni bir düşünme alanı oluşturmak üzere dilin dizgesinden çıkarılması deneyimlenir. Bu çalışmada, bahsi edilen şiirde, kavramların birikimleri olmaksızın yeni bir anlam oluşturma çabası tahlil edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Şiirde dis-lingüistik yapı, anlamda bağımsızlık, Murat Üstübal, Bulutu Kaçan Ağaç.

Abstract
Looking at the methods used to evaluate literary texts from past to present, it is seen these methods changed in relation to the accumulation of thought, and that the adherence to the rules gradually weakened. As individualization has become more prominent in the modern world, the typical features of literary genres have changed as these features are no longer being determined by society. In modern Turkish literature, the language used to illustrate the values of the real world has become one with the schizophrenic language, causing the reader to experience a new way of reading, that is completely different to the experience the reader was used to. These types of texts require “close-reading”, this process can be challenging even while reading prose, however, this can take on a whole other level of challenge when applied to poetry. The process of both changing the syntax of the language, and disregarding the commonly known meanings of words is called “dis-linguistic”. The “dis-linguistic” process can be observed in Murat Üstübal's poem "Bulutu Kaçan Ağaç". In this study, an independent approach to finding meaning will be evaluated outside the sequence logic of language/poetry and in the light of the accumulation of concepts, but also without them.

Keywords
Dis-linguistic structure in the poem, independence meaning in the text, Murat Üstübal, Bulutu Kaçan