Halit Ziya’nın Kitaplarına Girmemiş Batı Edebiyatına Dair Yazıları
(Halit Ziya’s Articles on Western Literature That Are Not Included in his Books )

Yazar : Sabahattin Çağın  & Şerife Çağın  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 27
Sayfa : 206-216
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut477
    


Özet

Servet-i Fünun topluluğunun önemli temsilcilerinden Halit Ziya Uşaklıgil, roman ve hikâyelerinin yanında makaleler de yazmıştır. Bu makaleler, Türk edebiyatına ait olabildiği gibi Batı edebiyatına ait konuları da içermektedir. Halit Ziya bu makalelerinden bir kısmını kitaplaştırmıştır. Bunların en önemlisi Sanata Dair başıklı dört ciltlik eseridir. Ancak Halit Ziya’nın İzmir’den başlayarak hayatının sonuna kadar yazdığı yazılardan mühim bir kısmı da gazete ve dergi köşelerinde kalmıştır. Bu yazıda Halit Ziya’nın kitaplarına girmemiş Batı edebiyatına ait yazıları hakkında bilgi verilecek, bu yazıların konusunu teşkil eden yazar ve şairler hakkında onun düşüncelerine ve değerlendirmeleri sırasında yazarın kendi sanat anlayışına dair ip uçlarına da yer verilecektir.Anahtar Kelimeler

Halit Ziya Uşaklıgil, Alphonse Daudet, Beaumarchais, Emile Faguet, Victor HugoAbstract

Halit Ziya Uşaklıgil, one of the important representatives of the Servet-i Fünun community, also wrote articles besides his novels and stories. These articles belong to Turkish literature as well as to include subjects about Western literature. Halit Ziya has some of these articles published in his books. The most important of these is his four-volume work entitled Sanata Dair. However, an important part of Halit Ziya's writings, starting from Izmir and until the end of his life, remained in newspaper and magazine columns. In this article, information about Halit Ziya's writings of Western literature that are not included in his books and his thoughts on the writers and poets that are the subject of these articles, and during his evaluations, clues about the author's own understanding of art will be givenKeywords

Halit Ziya Uşaklıgil, Alphonse Daudet, Beaumarchis, Emile Faguet, Victor Hugo