Formulaic Words in the Novel of Çarşamba Karısı Cinayetleri of Metin Savaş
(Metin Savaş’ın Çarşamba Karısı Cinayetleri Romanında Kalıp Sözler )

Yazar : Sümeyra Karayiğit  & Kürşat Efe  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 27
Sayfa : 243-262
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut483
    


Özet

Words that are said in certain situations and reflect the culture, tradition and religious belief of the society in which they live are called stereotypes. Phrases that are frequently used in speaking in daily life; It is used during events such as prayer, curse, apology, marriage, greeting, and thus gives a colorful image to the conversation. The subject of this study is the stereotypes in the book Çarşamba Karısı Cinayetleri. We tried to identify the stereotypes in this book and evaluated and classified them in various ways. Classification was examined in 15 groups according to its function. Then the examples in the book are given. The purpose of our research is to determine the pattern words used for prayer, curse, oath, etc., and requests for communication, etc. and contribute to Turcology in this context.Anahtar Kelimeler

Metin Savaş, Çarşamba Karısı Cinayetleri, Formulaic, Words.Abstract

Belli durumlarda söylenmiş ve yaşadığı toplumun kültürünü, geleneğini, dini inancını yansıtan sözlere kalıp söz denir. Günlük hayatta konuşma sırasında sık sık kullanılan kalıp sözler; dua-beddua, özür dileme, evlenme, selamlaşma gibi olaylar sırasında kullanılır ve bu şekilde konuşmaya renkli bir görüntü verir. Bu çalışmanın konusunu Metin Savaş'ın Çarşamba Karısı Cinayetleri kitabında yer alan kalıp sözler oluşturmaktadır. Bu kitapta yer alan kalıp sözleri belirlemeye çalıştık ve çeşitli şekilde değerlendirip sınıflandırdık. Sınıflandırma, işlevine göre 15 grupta incelenmiştir. Ardından kitapta yer alan örnekler verilmiştir. Araştırmamızın amacı, bu eserde dualar, beddualar, yemin gibi birçok çeşitli gruba ayrılmış istek, iletişim ve benzeri durumlar için kullanılan kalıp sözleri saptamak ve bu bağlamda Türkoloji’ye katkı sunmaktır.Keywords

Metin Savaş, Çarşamba Karısı Cinayetleri, Kalıp Sözler.