Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ve Kemal Emin Bara
(Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ve Kemal Emin Bara )

Yazar : Özlem Nemutlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 30
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut539
    


Özet

One of the schools opened with the Westernization movement in Turkey was Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âli, or the School of Fine Arts, in 1883. After this move, which demonstrates the importance of shaping the life and future of a nation through fine arts, came the second and third schools. In 1909, the "Ottoman Society of Painters", the first professional association of Turkish artists, is founded. The most prominent patron and supporter of this society, which is modeled after European examples, is Prince Abdülmecit Efendi. In 1921, the society continues its activities under the name of the Turkish Painters' Society, and another important move of the society is the publication of a newspaper - in fact, a monthly magazine - titled Ottoman Painters' Society Newspaper as of 7 Kânunusani 1326/20 January 1911. Kemal Emin Bara, who taught at the İzmir Girls' High School (İzmir Kız Lisesi ) between 1923 and 1928 and was known as "composer, teacher, poet, playwright, critic, sculptor, stage and film actor", is one of the authors of this newspaper/magazine. The literary aspect of the Ottoman Painters' Society Newspaper is represented by Kemal Emin Bara, the versatile artist of the Second Constitutional Monarchy and Republican period, with his stories, articles on the philosophy of art, literary theory, music and theater. In this study, Kemal Emin Bara's activities, views and understanding of art are analyzed on the basis of his writings in the Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi.Anahtar Kelimeler

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi (Ottoman Society of Painters Newspaper), Kemal Emin Bara, philosophy art, story, criticism.Abstract

Türkiye’de Batılılaşma hareketiyle birlikte açılan okullardan biri 1883 tarihli Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âli, yani Güzel Sanatlar Mektebi’dir. Bir milletin hayatını ve geleceğini güzel sanatlarla iç içe şekillendirmesinin önemini gösteren bu hamleden sonra ikinci ve üçüncüleri gelir. 1909’da “İlk Türk sanatçı meslek birliği olan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti” kurulur. Avrupa’daki örneklerine öykünülerek oluşturulan bu cemiyetin en başta gelen hamisi ve destekçisi Şehzade Abdülmecit Efendi’dir. 1921 yılında Türk Ressamlar Cemiyeti adıyla faaliyetlerine devam eden cemiyetin bir başka önemli hamlesi, 7 Kânunusani 1326/20 Ocak 1911 tarihinden itibaren Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi başlıklı bir gazete -aslında ayda bir yayımlanan bir dergi- çıkarmalarıdır. 1923-1928 yılları arasında İzmir Kız Lisesi’nde öğretmenlik yapan ve “besteci, öğretmen, şair, tiyatro yazarı, eleştirmen, heykeltıraş, sahne ve film oyuncusu” sıfatlarıyla anılan Kemal Emin Bara, bu gazete/derginin yazarlarından biridir. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nin edebî yönünü; hikâyeleri, sanat felsefesi, edebiyat teorisi, musıkî ve tiyatro üzerine yazılarıyla, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin bu çok yönlü sanatkârı Kemal Emin Bara temsil eder. Bu çalışmada Kemal Emin Bara’nın Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nde yazdığı yazılar temelinde faaliyetleri, görüşleri ve sanat anlayışı tahlil edilmiştir.Keywords

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, Kemal Emin Bara, Sanat felsefesi, hikâye, eleştiri.