Psikanalitik Yöntem Bağlamında "Gelin Taşları" Efsanesi Üzerine Bir İnceleme
(Psikanalitik Yöntem Bağlamında "Gelin Taşları" Efsanesi Üzerine Bir İnceleme )

Yazar : Nagihan Baysal Yurdakul    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 31
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut548
    


Özet

Psychoanalysis is a theory that asserts that the unconscious is effective in the origin of human behavior. The unconscious is full of thoughts, feelings, wishes, and memories of which we are unaware. Thanks to psychoanalysis, it becomes possible to discover the causes of people's behavior by reaching these unconscious factors. Psychoanalysis has not only been used in medicine, but has also been used to explore the deeper meanings of literary works. Thanks to this method, it has been possible to get to the root of issues such as the behavior, reactions and belief systems of societies. Psychoanalytic theory and method focuses on the unconscious processes underlying social phenomena and argues that the effects of individuals' thoughts, behaviors and social structures are directed by unconscious impulses and instincts. One of the application areas of psychoanalytic theory is folklore products. Psychoanalytic folklore aims to reveal the unconscious dynamics of society by investigating the common symbols and narratives of the people such as myths, legends, dreams, tales and rituals. In this article, the legend of "Bride Stones" will be examined within the framework of psychoanalytic theory and method. The reason why we chose a legend in which the bride turns into stone is that the marriage period is seen as an important turning point for Turkish society, both individually and socially. One of the aims of our study is to reveal the relationship between human psychology and culture by examining legends, which are a product of culture, with a method of psychology. Another aim is to contribute to the analysis and evaluation processes of the beliefs and practices of the marriage period to be made after us by revealing which unconscious elements are affected by the beliefs and practices of the marriage period through the legend we have discussed.Anahtar Kelimeler

Psychoanalysis, Legend, Petrifaction.Abstract

Psikanaliz, insan davranışlarının kökeninde bilinçdışının etkili olduğunu ileri süren bir teoridir. Bilinçdışı, farkında olmadığımız düşünceler, duygular, istekler ve anılarla doludur. Psikanaliz sayesinde bu bilinçdışı etmenlere ulaşarak insanların davranışlarının nedenlerini keşfedebilir hale gelmektedir. Psikanaliz sadece tıp alanında kullanılmamış, aynı zamanda edebi eserlerin derin anlamlarını keşfetmek için de kullanılmıştır. Bu yöntem sayesinde toplumların davranışları, tepkileri, inanç sistemleri gibi konuların kökenine inme imkânı olmuştur. Psikanalitik kuram ve yöntem, toplumsal olguların altında yatan bilinçdışı süreçlere odaklanıp bireylerin düşünceleri, davranışları ve toplumsal yapılar üzerindeki etkilerinin bilinçdışı dürtüler ve içgüdüler tarafından yönlendirildiğini savunmaktadır. Psikanalitik kuramın uygulanma alanlarından biri de halk bilgisi ürünleridir. Psikanalitik halk bilimi, mitler, efsaneler, rüyalar, masallar ve ritüeller gibi halkın ortak sembollerini ve anlatmalarını araştırarak toplumun bilinçdışı dinamiklerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu makalede, "Gelin Taşları" efsanesi psikanalitik kuram ve yöntem çerçevesinde incelenecektir. Gelinin taşa dönüştüğü bir efsaneyi seçme sebebimiz, evlilik döneminin Türk toplumu için hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir dönüm noktası olarak görülmesidir. Çalışmamızın amaçlarından biri insan psikolojisinin ve kültürün birbirleriyle olan ilişkisini, bir kültür ürünü olan efsanelerin psikoloji biliminin bir yöntemiyle inceleyerek ortaya koymaktadır. Diğer bir amacımız da ele aldığımız efsane üzerinden evlilik dönemine ait inanma ve uygulamaların hangi bilinçdışı unsurlarından etkilendiğini ortaya çıkararak, bizden sonra yapılacak evlilik dönemi inanma ve uygulamaları çalışmalarının tahlil ve değerlendirme süreçlerine katkı sağlamaktır.Keywords

Psikanalizm, Efsane, Taş Kesilme.