Masalların Ürkütücü Gerçekliği: Grimm Masalları Örneği
(Masalların Ürkütücü Gerçekliği: Grimm Masalları Örneği )

Yazar : Elif Şebnem Demirci    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 31
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut549
    


Özet

Tales are a type of narrative that is expected to be told with curiosity by trusting the audience, which is transferred from generation to generation within the products of oral culture. There are various cultural codes in these narratives. The first work on 19th century fairy tales began with the Grimm Brothers. The Grimm Brothers are one of the first names that come to mind when it comes to fairy tales. Although fairy tales are genarally thought of as a product of imagination, they are very close to reality as they contain sections from life. The message to be given in fairy tales is usually told through the struggle of good and evil. While describing this struggle, very plain expressions are used. Grimms’ fairy tales, on the other hand, contain many frightening elements. Grimms’ fairy tales in which the audience shudders and there is a picture outside the familiar fairy tale line, express the importance of evaluation. There are frightening elements in 29 detected tales. In the article, these frightening elements were evaluated under the title of cutting of limbs, eating human flesh, testing, betrayal, psychological elements and unclassifiable frightening elements. With these frightening elements encountered in the study, the message that evil exists and that one should always be careful in life is given.Anahtar Kelimeler

Grimms’ fairy tales, frightenings elements, eating human flesh, testing, bestrayal.Abstract

Masallar, sözlü kültür ürünleri içerisinde nesilden nesile aktarılan dinleyiciye güven hissi vererek merakla anlatılması beklenilen bir anlatı türüdür. Bu anlatılarda çeşitli kültürel kodlar mevcuttur. 19. yüzyılda masallar ile ilgili ilk çalışmalar Grimm Kardeşler ile başlamıştır. Grimm kardeşler, masal denilince ilk akla gelen isimlerdendir. Masallar, genellikle hayal ürünü olarak düşünülse de içerisinde hayattan kesitler barındırması özelliği ile gerçeğe oldukça yakındır. Masallarda verilmek istenilen mesaj genellikle iyi ve kötünün mücadelesi ile anlatılmaktadır. Bu mücadele anlatılırken oldukça yalın ifadeler kullanılır. Grimm masalları ise bu masalların aksine ürkütücü birçok unsur içermektedir. Dinleyenlerin ürperdiği ve bilindik masal çizgisinin dışında bir tablonun mevcut olduğu Grimm masalları, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Tespit edilen 29 masalda ürkütücü unsurlar yer almaktadır. Makalede, bu ürkütücü unsurlar uzuvların kesilmesi, insan eti yeme, sınama, ihanet, psikolojik unsurlar ve sınıflandırılamayan ürkütücü unsurlar başlıkları altında değerlendirilmiştir. Çalışmada karşılaşılan bu ürkütücü unsurlarla aslında kötülüğün var olduğu ve hayatta her zaman dikkatli olunması gerektiği mesajı verilir.Keywords

Grimm masalları, ürkütücü unsurlar, insan eti yeme, sınama, ihanet.