The Motif of Anonymity and Cemetery Absence in the Poems of Hüseyin Nihal Atsız
(Hüseyin Nihal Atsız'ın Şiirlerinde Adsızlık ve Mezarsızlık Motifi )

Yazar : Kasım Turgut    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 31
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut552
    


Özet

Hüseyin Nihâl Atsız, an important artist and opinion man of Cumhuriyet Era who wrote works with a Turkishness understanding; his essays, novels and poems came to prominence during his time. Having written articles in history and Turkology, Atsız also gained attention for his poems in the book The End of the Paths. This study has been supported by examples from Turkish literature and Turkish history in which Atsız 's motif for the edeb? of anonymity and graveyard was a motif and in what context it came across. In the Root Inscriptions, Turkish epics and scientific monuments, there is a lot of information about the subject. At the same time, motifs that reflect an ideal Turkish type appear not only in Atsız's poetry book The End of the Roads but also in his novels, a motif of anonymity and graveyard that is motivated by a historical understanding driven by collective unconsciousness. Atsız's understanding of the motif of anonymity and graveyard, which affects even his later ancestry, is important. There have been no previous studies on this issue in alaniasis. In Atsız's poems, the study focuses on the fikr? background of the understanding of anonymity and graveyard.Anahtar Kelimeler

Hüseyin Nihal Atsız, Atsız, Turkish folk literature, Turkism, motif.Abstract

Türkçülük anlayışıyla eserler kaleme alan Cumhuriyet Dönemi’nin önemli sanatçı ve fikir adamlarından Hüseyin Nihâl Atsız; yazdığı makaleleri, romanları ve şiirleri ile döneminde ön plana çıkmıştır. Daha çok tarih ve Türkoloji alanında makaleler yazan Atsız, Yolların Sonu adlı şiir kitabındaki şiirleriyle de ilgi görmüştür. Ele aldığımız bu çalışmada Atsız’ın Yolların Sonu adlı şiir kitabında karşımıza çıkan adsızlık ve mezarsızlık edeb? motifinin neden bir motif olduğu ve hangi bağlamda karşımıza çıktığı Türk edebiyatı ve Türk tarihinden örneklerle desteklenmiştir. Köktürk Yazıtları, Türk destanları ve bilimsel eserlerde konu ile ilgili birçok bilgi karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda ideal bir Türk tipini yansıtan motifler kolektif bilinç dışının da etkisiyle tarihsel bir anlayışa bağlı olarak motifleşen adsızlık ve mezarsızlık motifini Atsız’ın yalnızca Yolların Sonu adlı şiir kitabında değil romanlarında da karşımıza çıkmaktadır. Atsız’ın sonradan almış olduğu soy adına dahi etki eden adsızlık ve mezarsızlık motifi anlayışı ele alınması bakımından önem arz etmektedir. Bu konuda daha önce alanyazında yapılmış herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmada Atsız’ın şiirlerinde motifleşen adsızlık, mezarsızlık anlayışının fikr? arka planı ele alınmıştır.Keywords

Hüseyin Nihâl Atsız, Atsız, Türk halk edebiyatı, Türkçülük, motif.