Polisiye Romanlarda Hemşireler
(Nurses in Detective Novels )

Yazar : Özlem Nemutlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 32
Sayfa : 106-120
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut589
    


Özet

Nurse characters, of course, appear in a highly functional way in literary genres where the subjects of disease and war are discussed. The main characteristics of the works in question are that they are self-sacrificing, devoted, heroic, full of love for the homeland and nation, and that they act in accordance with professional requirements even in the most difficult and sensitive moments. We see that nurse figures are characterized differently in works where extraordinary situations such as war and disease are not effective in shaping the case. For example, we see that nurses are drawn as key people in the organization of the plots of some detective and thriller novels. So much so that nurse characters are given major roles in solving a murder, understanding the cause of a suicide, or in the realization of all these. Accordingly, in some detective and thriller novels, nurse characters act like detectives in solving the murder. In some cases, they become victims of murder. In these novels, doctors are generally key people in the commission and explanation of the murder. In novels where some detective and thriller elements are intertwined, we see nurse characters as negative and obsessive people. Their professional knowledge gives them the opportunity to act in ways that increase tension. All this makes nurses an important figure in detective and thriller novels. In this article, we have tried to evaluate the characteristics and functions of nurse characters in detective novels.Anahtar Kelimeler

Keywords: Detective and Thriller Novel, Nurse, Murder, Detective, Victim, Villain.Abstract

Hemşire karakterler, tabi olarak en çok hastalık ve savaş konularının işlendiği edebî türlerde hayli işlevsel bir şekilde karşımıza çıkarlar. Söz konusu eserlerdeki belli başlı nitelikleri fedakâr, özverili, kahraman, vatan ve millet sevgisiyle dolu olma ve en zor ve hassas anlarda bile meslekî gerekliliklere göre hareket etmeleridir. Vakanın şekillenmesinde savaş ve hastalık gibi olağanüstü durumların etkili olmadığı eserlerde ise hemşire figürlerinin daha farklı karakterize edildiğini görmekteyiz. Söz gelimi kimi polisiye ve gerilim romanlarının olay örgülerinin düzenlenmesinde de hemşirelerin kilit kişiler olarak çizildiklerini görmekteyiz. Öyle ki, bir cinayetin çözümlenmesi, bir intihar hadisesinin sebebinin anlaşılmasında veya bütün bunların gerçekleşmesinde hemşire karakterlere büyük roller verilir. Buna göre kimi polisiye ve gerilim romanlarında hemşire karakterler cinayetin çözümlenmesinde dedektif gibi hareket ederler. Kimilerinde de cinayetin kurbanı olurlar. Bu romanlarda genellikle doktorlar da cinayetin işlenmesinde-açıklanmasında kilit kişiler pozisyonundadır. Bazı polisiye unsurlar ile gerilim unsurlarının iç içe olduğu romanlarda da hemşire karakterleri olumsuz ve saplantılı kişiler olarak görmekteyiz. Onlara meslekî bilgileri gerilimi artıracak şekilde davranma imkânı verir. Bütün bunlar, hemşireleri polisiye ve gerilim romanlarının önemli bir figürü hâline getirir. Biz bu yazımızda polisiye romanlarda hemşire karakterlerin hangi özellik ve işlevlerle karşımıza çıktığını değerlendirmeye çalışacağız.Keywords

Polisiye ve Gerilim Romanı, Hemşire, Cinayet, Dedektif, Kurban, Cani.