Kültürel Bir Değerin Endüstrileştirilmesi: Ramazan ve Reklam
(Industrialization of a Cultural Value: Ramadan and Advertisement )

Yazar : Ahmet Dağlı  & Birten Yıldız  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 32
Sayfa : 140-156
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut598
    


Özet

Advertising can be called the promotional activity of a product in order to offer a product to people's choice and to ensure that it is preferred, to create a perception of need through it, and thus to increase the demand for that product and ensure that it is produced more, in order to gain more economic profit. The business field that undertakes advertising professionally and obtains economic profit from this business sector is called the advertising industry. Especially in recent years, the advertising industry has been using all tools and cultural values to influence people, ensure the purchase of a product, and thus gain more economic profit. While the advertising industry previously used newspapers, magazines and advertising signs as advertising tools, it later started to use radio, television, cinema and public transportation. In the 21st century, communication tools such as the internet, social media, giant illuminated billboards and stadiums in city centers are used more and more. The advertising industry may sometimes prioritize cultural values in terms of content. While using these cultural values as a sign of sincerity, it aims to create a sense of trust in people, to market the product it wants to sell more easily and to gain economic profit from this thanks to this trust. One of the cultural elements that have spiritual value for the Turkish people is the holy month of Ramadan. During this month, the nature of many advertisements and the audience they address may change suddenly. This situation also shows us how a cultural value is industrialized by turning it into a production instrument.Anahtar Kelimeler

Ramadan, Advertising, Television, Internet, Culture IndustryAbstract

Ekonomik açıdan daha fazla kazanç elde etmek maksadıyla, bir ürünü insanların beğenisine sunmak, tercih edilmesini sağlamak, onun üzerinden bir ihtiyaç algısı oluşturmak; böylelikle o ürüne olan talebi artırarak daha fazla üretilmesini sağlamak amacıyla o ürünün tanıtım faaliyetine “reklam” denilebilir. Reklam işini profesyonel olarak üstlenen ve bu işten ekonomik kazanç elde eden iş sahasına da reklam sektörü denilmektedir. Reklam sektörü özellikle son yıllarda insanları etkilemek, bir ürünün satıl alınmasını temin etmek; böylelikle daha fazla ekonomik kazanç elde etmek için bütün araçları ve değerleri kullanır olmuştur.  Reklam sektörü daha önceleri gazete, dergi, reklam tabelalarını reklam aracı olarak kullanırken daha sonraları radyo, televizyon, sinema ve toplu ulaşım araçlarını kullanmaya başlamıştır. 21. yüzyılda ise yoğun olarak internet gibi iletişim araçlarını, sosyal medyayı, şehir merkezlerindeki ışıklı dev reklam panolarını ve stadyumları daha fazla kullanmaktadır. Reklam sektörü zaman zaman içerik olarak da kültürel değerleri önceleyebilmektedir. Bir samimiyet göstergesi olarak bu kültürel değerleri kullanırken, insanlarda bir güven duygusu oluşturmayı, bu güven sayesinde satmak istediği ürünü daha kolay pazarlamayı ve buradan bir ekonomik kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Türk halkı için bir anlam ifade eden kültürel değerlerden biri de kutsal Ramazan ayıdır. Bu ayda pek çok reklamın mahiyeti ve hitap ettiği kitle bir anda değişebilmektedir. Bu durum bize bir kültürel değerin, bir üretim enstrümanına dönüştürülerek nasıl endüstrileştirildiğini de göstermektedir.Keywords

Ramazan, Reklam, Televizyon, İnternet, Kültür Endüstrisi