Baş Editör(ler)

s
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Haziran  2012
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Ahmet Alver  
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ‘Devrimciler’ ile ‘Yüz: 1981’ Romanlarından Hareketle 12 Eylül Döneminde Yaşanan Devlet Güdümlü Baskı ve Şiddet Sorunsalı

 1, Ss, 5-22

12TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION OF STATE-SANCTIONED OPPRESSION AND VIOLENCE IN THE NOVELS ‘DEVRIMCILER’ AND ‘YÜZ: 1981’

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hıfzı Toz  
ÇAĞDAŞ TÜRKMEN ÇOCUK EDEBİYATININ KAYNAKLARI

 1, Ss, 167-178

SOURCES OF MODERN TÜRKMEN CHILDREN’S LITERATURE

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmed Fatih Yılmaz  
İNTERNET ORTAMINDA ŞEKİLLENEN SÖYLEŞİ DİLİ ÜZERİNE TOPLUM DİL BİLİMSEL BİR İNCELEME

 1, Ss, 179-188

SOCIOLINGUISTIC STUDY ON THE LANGUAGE OF CHAT SHAPED ON INTERNET SOCIETY

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Beste Bahçeci  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Gülpınar Dergisinde Edebi Portreler, Ordu: Serüven Kitap, 192 s., ISBN:978-605-4517-38-1

 1, Ss, 189-191Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sabit Bayram  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OKUMUŞ, Salih-B. Semiha BAHÇECİ (2012), Tanzimat Hikâye ve Romanlarında İstanbul Esnafları, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi, 118 s., ISBN: 9786053642916

 1, Ss, 192-195Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salih Okumuş- Duygu Güner  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SİVRİ DİLLİ RÜZGÂR, TEPE, Şinasi (2009), Ankara: Edebiyat ve Eleştiri Kitaplığı, 63 s., ISBN 978-605-89624-8-4

 1, Ss, 196-206Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salih Okumuş- Hanife Çiçekli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KIR KIYISINDA ERKETE ACILAR, İrfan Yıldız (2007), Uzaktan Dizeler Şiir-3, ISBN: 978-9944-5593 -1–7

 1, Ss, 207-214Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sami Baskın  
MEMLÛK DÖNEMİ TÜRKÇE SÖZLÜKLERİNİN YAPISI

 1, Ss, 23-43

THE STRUCTURE OF TURKISH DICTIONARIES IN MAMLUK PERIOD

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Dağlı  
DİNİ ŞAHSİYETLER ETRAFINDA ANLATILAN EFSANELERİN BİRLEŞTİLMESİ ÜZERİNE

 1, Ss, 41-53

ON JOINDER LEGENDS DESCRIBED AROUND RELIGIOUS FIGURES

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zehra Ergeç  
SEZAİ KARAKOÇ’UN “MASAL” ADLI ŞİRİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

 1, Ss, 54-75

A SEMIOTIC APPROACH TO THE POEM OF SEZA KARAKOÇ’S CALLED “FABLE”

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yılmaz Irmak  
RASİM ÖZDENÖREN’İN “ÇOK SESLİ BİR ÖLÜM” ADLI HİKÂYESİNE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM

 1, Ss, 76-94

AN APPROACH FROM THE POINT OF LITERATURE SOCIOLOGY TO RASİM ÖZDENÖREN’S STORY NAMED “ÇOK SESLİ BİR ÖLÜM

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Davut Kaplan  
OLTU-AŞAĞI ÇAMLI (TERPİNK) KÖYÜNDE BİR EKONOMİK DAYANIŞMA MODELİ: SÜT ALMA / HAB

 1, Ss, 95-101

“IN THE VILLAGE OF OLTU-AŞAĞI ÇAMLI (TERPİNK) AN ECONOMIC SOLIDARITY MODEL: MILK PURCHASİNG / HAB”

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Filiz Mete  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1, Ss, 102-125

EVALUATION OF TEACHERS’ OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salih Okumuş- Sabit Bayram  
GÜZİDE TARANOĞU’NUN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ

 1, Ss, 126-148

THE LIFE, ART AND WRITTINGS OF THE GUZIDE GULPINAR TARANOGLU

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salih Okumuş- Beste Bahçeci  
TANZİMAT HİKÂYE VE ROMANLARINDA MEKÂN UNSURU OLARAK DENİZ

 1, Ss, 149-166

MARINE IN TANZİMAT REFORM SPACE AN ELEMENT OF THE STORY AND NOVELS

Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |