Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcısı

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

Mainz- Almanya / 15 Nisan 2019 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya  2019
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Abdulselam Arvas  
Kıpçak Sahası Türk Destanlarındaki Kadın Kahramanlara Dair Bazı Tespitler

 18, Ss, 1-10

Some Determinations On Female Heroes in Turkic Epics of Kipchak Area
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut236
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erdoğan Boz  
Ahmed Fakih’e Atfedilen İki Eser Üzerinde “Aitlik Tespitine Yönelik” Biçimbilgisel Bir Karşılaştırma

 18, Ss, 11-23

A Morphological Comparison For Detection Of Belonging On Two Works Attributed Ahmed Fakih
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut274
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Merve Şafak -  
Meral Çelen’in Öykülerinde Kadın Sorunları

 18, Ss, 24-32

Women's Issues of Meral Çelen's Short Stories
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut264
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Gönül Yonar Şişman  
Ziya Gökalp'in Kızıl Elma Şiirinde Arketipler

 18, Ss, 33-43

Archetypes In Ziya Gökalp’s Kızıl Elma Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut272
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zehra Kurtulgan  
Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam Adlı Eserindeki Deyim Varlığının Tespiti Üzerine

 18, Ss, 44-57

On The Determınatıon Of The Idıoms’s Beıng Of Hüseyin Nihal Atsız’s Work Named Ruh Adam
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut266
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Göksel Sert  
Elektronik Sözlük Tipolojileri ve Lexica Örneği

 18, Ss, 58-70

Electronic Dictionary Typologies and Lexica Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut260
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salim Küçük  
Doğu Ve Batı Türkçesi Satır Altı Kur’an Tercümelerinde Kıyamet Günü Kavramı İçin Kullanılan Ad Aktarmaları

 18, Ss, 71-89

Metonymy For The Concept Of “Doomsday” Used As The Inter Linear Qur’an Translations In The East And West Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut270
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Abdulhamit Toprak  
Türk Kültüründe Evlilik ve Çocuğa Ad Verme Geleneği: Alevi Bektaşi Örneği

 18, Ss, 90-95

In Turkish Culture Marriage and Giving Name to Children Tradition: Alevi Bektaşi Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut271
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Beste Semiha Bahçeci  
Ahmet Mithat Efendi’nin Arnavutlar-Solyotlar Adlı Romanında Arnavutluk ve Arnavutlar

 18, Ss, 96-109

Albania and Albanians in Ahmet Mithat Efendi’s Novel Albenians and Soliots
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut243
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hulusi Polat  
Eski Türk Yazıtlarında Geçen Ügüz Ve Sub Kelimeleri Üzerine Bir İnceleme

 18, Ss, 110-119

A Survey On The Words Ügüz And Sub In Old Turkish Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut263
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zahide Efe  
Kastamonulu Divan Şairi Tali'i ve Şiirleri

 18, Ss, 120-153

A classical Ottoman Poet Tali'i, From Kastamonu and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut262
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Emin Bars  
Söylem Yasaları Bağlamında Fıkra Türü

 18, Ss, 154-169

The Type Of Anecdote In The Context Of Dıscourse Laws
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut261
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Axadova Maxbuba Salimovna  
Mahmud Qoshg’ariyning Devon’ıdagi Tasavvuf İstilohlarning İlmiy-Nazariy Tadqiqi

 18, Ss, 170-178

Analysis of The Terms Tesevvuf in The Work of Kashgar Mahmud's 'Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut273
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kürşat Efe  
Türk’ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ana Romanında İkilemeler

 18, Ss, 179-202

Hendiadyoins in Novel of Türk’ün Kayıp Kitabı Ulu Han Ana
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut269
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |