Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya, 15 Nisan  2020
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Yahya Yüksel  
Klâsik Türk Edebiyatında Maktel Türü ve Nevrûz B. İsâ’nın Manzûme-i Kıssa-i Kerbelâ Adlı Eseri

 21, Ss, 1-14

Maktel Type in Classical Turkish Literature and Manzûme-i Kıssa-i Kerbelâ Of Nevrûz B. Isa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut316
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hasan İsi  
Eski Uygurca Uṣṇīṣa Vijayā Dhāraṇī Sūtra’da İkilemeler

 21, Ss, 15-38

Hendiadyoins In The Old Uyghur Uṣṇīṣa Vijayā Dhāraṇī Sūtra
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut325
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sezergül Yıkmış  
Türkiye Türkçesinde Empati Dili (Söylem Çözümlemesi)

 21, Ss, 39-62

Language Of Empathy In Turkısh (Dıscourse Analysıs)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut320
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İncinur Atik Gürbüz  
Osmanlı Metinlerinde Hz. Dâvûd

 21, Ss, 63-96

Prophet David İn Ottoman Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut326
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ferhat Özmen  
Anadolu Masallarında “Demir Çarık Demir Asa” Formelinin Sembolik Çözümlenmesi

 21, Ss, 97-106

Symbolic Analysis of Iron Wadded Iron Scepter Formals in Anatolian Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut331
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zahide Efe  
Arapça-Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük: Tuhfe-i Vâfî

 21, Ss, 107-128

A Verse Dictionary Arabic-Persian-Turkish: Tuhfe-i Vafi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut333
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Karaman  
Kıyın / kıyn (kıñ) ‘Ceza’ Sözcüğü Hakkında

 21, Ss, 129-139

About the Word of kıyın / kıyn (kıñ) ‘Punishment’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut335
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Dilek Çakır  
Sait Faik'in Eserlerinde Gerçeklikten Kurmacaya Aşk Maceraları

 21, Ss, 140-162

Love Adventures From Reality to Fiction in Sait Faik’s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut329
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Aslıhan Haznedaroğlu  
Salur Kazan'ın Ad Kazanması Üzerine

 21, Ss, 163-185

Study On Salur Kazan’s Gaining Name
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut336
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Jepbarova Sayat  
Similarities and Differences Between The Uzbek and Turkmen Versions of The Epic Poem “Ashik Najep”

 21, Ss, 185-190

“Aşık Najep” Destan Şiirinin Özbek ve Türkmen Versiyonları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut341
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ebru Alagöz Boyraz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kıpçak Türkçesi Üzerine Araştırmalar

 21, Ss, 191-195

Researches on Kipchak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut339
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |