Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

Editör Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLA


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya, 15 Ağustos  2020
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Recep DEMİR -  
Boyalı Kuş Romanı Bağlamında II. Dünya Savaşı Yıllarında Orta Avrupa Halk Hekimliği Örnekleri

 22, Ss, 1-10

Central European Folk Medicine Examples In The Context Of Painted Bird Novel In Years Of The World War II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut297
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Can Özgür  
Köktürk Yazıtları Üzerine Kıpçak Türkçesi Bağlamında Tespitler

 22, Ss, 11-26

Determinations on Köktürk Inscriptions in the Context of Kipchak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut352
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Melike ÜZÜM & Bilge GÖKTER GENÇER  
“Sözde” ve “Demek” Sözcükbirimlerinin Anlam ve İşlev Değişimi

 22, Ss, 27-38

Semantic and Functional Changes in the Lexemes “sozde” and “demek”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut349
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Aydoğan KARA  
Salur Kazan’ın Mitik Macerasından Modern İnsanın Bilincine Arketipsel Sembolik Bir Çözümleme

 22, Ss, 39-51

An Archetypal Symbolic Analysis from Salur Kazan’s Mythic Adventure to Modern Human Consciousness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut343
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yunus Kaplan & Zahide Efe  
Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: “Mecmu’atü’l-Letâ’if Sandukatü’l-Ma’ârif”

 22, Ss, 52-119

An Unknown Work Of Hafız Hüseyin Ayvansarayi: “Mecmu’atü’l-Leta’if Sandukatü’l-Ma’arif”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut327
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Şerife SAZAK  
Türkiye Türkçesinde Karşıtlık İşlevli Söz Dizimsel Yapılar

 22, Ss, 120-155

Syntactic Structures With Antonym Function in Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut338
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Göksel Sert  
Sözlük Birimi Tanımlarındaki Eş Anlamlıların Denetimi

 22, Ss, 156-168

Control of Synonyms in Definitions of Dictionary Unit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut350
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Adıgüzel  
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendinin Rüyaları” Hikâyesinde Söz Dizimi

 22, Ss, 169-180

The syntax in Ahmed Hamdi Tanpınar's Story "Abdullah Efendinin Rüyaları”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut345
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yıldız Yenen Avcı  
Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında Bir Değer Olarak “Baba” Kavramı

 22, Ss, 181-194

The Concept of “Father” as a Value in the Novels of Halide Edib Adıvar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut340
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

FATMA KOÇ  
Fatiha Tefsiri’ndeki Fiillerin Semantik Açıdan Değerlendirilmesi

 22, Ss, 195-209

Semantic Evaluation Of The Actions In Fatiha Tefsiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut355
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Gökhan Şenyurt  
Nusayrîliğin Alevî-Bektaşî Edebiyatına Tesiri ve Nusayr-i Tûsî Anlatısı

 22, Ss, 210-232

The Influence of Nusayrism on Alaouite-Bektashi Literature and The Narration of Nusayri Tusi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut357
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Eyyüp ACAR  
Çok Dilli Bir Sözlük İncelemesi: Tercümanü’l-Lügat

 22, Ss, 233-279

A Multilingual Dictionary Analysing: Tercümanü’l-Lügat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut356
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |