Baş Editör(ler)

Editor

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editor Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

15 Nisan  2021,  Samsun/ Türkiye


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Samsun/ Türkiye, 15 Nisan  2021
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Mustafa Dere  
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devrinin Anlatıldığı Romanlarda Yunus Emre

 24, Ss, 1-14

Yunus Emre in Novels Portrayıng the Foundatıon of the Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut388
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Murat Keklik Çağlar Aysan  
Rumelili Za‘îfî Divanı‘nda Deyimler

 24, Ss, 15-37

The Idioms In Rumelılı Zaıfı’s Dıvan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut404
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kaan Yılmaz  
Eski Türkçe tapanın Kökeni Üzerine

 24, Ss, 38-46

On the Etymology of the Old Turkish tapa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut416
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yahya Aydın  
Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Kahvehaneler

 24, Ss, 47-74

Coffee Houses In The Novels Of Reşat Nuri Güntekin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut415
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yeter Torun Öğretmen  
Garibnâme’de “Kamu” Sözcüğünün Tür Özellikleri Açısından Görünümleri

 24, Ss, 75-84

Views of The Word “Kamu” In Garibnâne In Terms of Class Features
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut411
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Merve Ergüt  
Mit ve Efsanelerdeki “Çingene” Algısının Türkçe Atasözü, Deyim ve Kalıp Sözlerdeki Görünümleri

 24, Ss, 85-94

Perception of Gypsy in Myths and Legends Appearance in Turkish Proverbs, Idioms and Phrases
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut401
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Can Özgür  
Memlûk Kıpçakçasıyla Yazılmış Okçuluk Kitabı Hulâsa Üzerine Tespitler

 24, Ss, 95-101

Determinations on the Archery Book Hulâsa Written in Mamluk Kipchak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut413
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zeliha Gaddar  
Ziya Gökalp’ın I. Dünya Savaşı İle İlgili Şiirlerinde Dil ve Üslup

 24, Ss, 102-117

Language And Style In Ziya Gökalp’s Poems About The I. World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut396
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Cüneyt Akın  
Cengiz Aytmatov’un Birinçi Mugalim Adlı Eserine Özolgusal Bir Yaklaşım Denemesi

 24, Ss, 118-128

An Essay in Realia Aproach The First Teacher Work of Cengiz Aytmatov
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut359
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sadreddin Hüseyn  
Klasik Azerbaycan Edebiyatının Son Sufisi: Nebati

 24, Ss, 129-139

Nebati: As the Last Sufi Poet of Classical Azerbaijan Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut403
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ergün Acar  
Kastamonu ve Yöresi Ağızlarında Zarf-Fiiller

 24, Ss, 140-157

Verbal Adverb Affixes in Dialects of Kastamonu District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut414
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mzisa Buskivadze  
Mihail Bakhatin'in Kronotop Kuramına Göre, Ahmet Hamdi Tanpinar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Adlı Romanında Zaman Sorunsalı

 24, Ss, 158-167

The issue of time in Ahmet Hamdi Tanpinar’s novel “Institut of Time” according to Mikhail Bakhtin’s theory of kronotop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut405
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Karaman -  
Orhon Yazıtlarında İleri Ögeler

 24, Ss, 168-215

Forward Elements in Orkhon Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut412
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ömer Güven  
Esrârü’l-ʿÂrifîn Adlı Eserin İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi Nüshasındaki /b/ > /p/ ve /c/ > /ç/ Tonsuzlaşmaları Üzerine

 24, Ss, 216-227

Based on Devoicings /b/ > /p/ ve /c/ >/ç/ in the Copy of Esrârü’l-?Ârifîn I.U. Nadir Eserler Library
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut419
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Gülşah Gödek  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tarihî Kuzeybatı Kıpçakçası Fiil Yapım Ekleri ve Tarihî Karşılaştırmalı Etimolojik Fiil Sözlüğü

 24, Ss, 228-232

Historical Northwestern Kipchak Verb Construction Affixes and Historical Comparative Etymological Verb Dictionary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut407
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nurullah Kaçmaz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şiirde Derin Yapı Metafor: Modern Türk Şiiri Üzerine Bir İnceleme

 24, Ss, 233-238

Deep Structure Metaphor in Poetry: A Study on Modern Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut418
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Sinan Yaman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Keskin, Ahmet. (2020). Adbilim, Kültürdilbilim ve Folklor Odağında Türk Kültüründe Lakaplar. Ankara: Akçağ Yayınları. 221 s. ISBN: 978-605-342-557-1

 24, Ss, 239-243

Keskin, Ahmet. (2020). Türk Kültüründe Lakaplar, Ankara: Akçağ Yayınları. 221 s. ISBN: 978-605-342-557-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut410
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Salih Okumuş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kırış, Necati (2020). Hıçkırık, İstanbul: Akademi Yayınları, 108 s. 13X19 cm, ISBN: 978-605-7747-18-1.

 24, Ss, 244-252

Kırış, Necati (2020). Hiccup, Istanbul: Academy Publications, 108 p. 13X19 cm, ISBN: 978-605-7747-18-1.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut406
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |