Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcısı

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

 

Mainz-Almanya/ Germany                  15 Ağustos 2019


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya, 15 Ağustos  2019
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Mücahit Akkuş  
18. Yüzyıl Hekimi Ömer Şifâî ve Eseri Mecmûa-i Tıbbîye.

 19, Ss, 1-9

The Physician Ömer Şifâî, Who Lived In The 18th Century and His Work Mecmûa-i Tıbbîye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut289
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İsa Akpınar  
Emîrî’nin Heft Vâdî Mesnevisi.

 19, Ss, 10-33

Emîrî’s Heft Vâdî Masnawi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut285
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Gonca Arkon Tekinel  
Sevinç Çokum’un Karanlığa Direnen Yıldız Romanında 27 Mayıs’ı Hazırlayan Süreç ve Sonrası.

 19, Ss, 34-48

Process That Lead to May 27, 1960 Coup and after Coup Reflected in Sevinç Çokum’s Novel Named Karanlığa Direnen Yıldız
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut295
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nazmi Alan  
+{DAn} Durum Biçimbirimi (Yükleyenlerin Üye Yapısı ve Anlamsal Rolleri).

 19, Ss, 49-82

+{DAn} Case Morpheme (Argument Structure And Semantic Roles Of Predicators).
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut281
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Halil Ziya Özcan & Zekerya Batur  
Ortaokul Öğrencilerinin Dede Korkut Algıları: Metaforlar.

 19, Ss, 83-99

Secondary School Students' Perceptions Of Dede Korkut: Metaphors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut288
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erdoğan Boz & Esma Günal  
Necip Asım Yazıksız’ın Lügat-ı Musâhabet’i Üzerine Sözlükbilimsel Bir İnceleme.

 19, Ss, 100-129

A Lexicographical Research On Lügat-I Musâhabet Of Necip Asım Yazıksız.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut280
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ümral Deveci  
Muğla-Menteşe İlçesi Doğanköy, Yenice, Dirgeme Mahalleleri Asker Duvar Yazıları ve Eren Ziyareti.

 19, Ss, 130-162

Muğla-Mentese District Doğanköy, Yenice, Dirgeme Neghborhoods Soldier Graffiti and Visit to Saint “Eren”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut293
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ali Doğaner  
Çukurovalı Âşıkların Dilinde Deve.

 19, Ss, 163-177

The Camel In The Words Of Çukurova Mınstrels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut287
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yunus Kaplan  
Künûzî ve Kaşa Şehrengizi.

 19, Ss, 178-202

Künûzî And His Sehrengiz Of Kasa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut286
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Serdar Karaoğlu  
“Catchword” ve “Catch Letters” Terimleri Üzerine (Anlamı, Kullanım Biçimleri Ve Türkçe Karşılığı).

 19, Ss, 203-220

On “Catchword” And “Catch Letters" (Meaning, Use Formats, Turkish Meaning).
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut282
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Muhammet Kuzubaş  
Nev’î-zâde Atâyî’nin Mesnevilerinde Şarap ve Şaraba Ait Husûsiyetler.

 19, Ss, 221-235

Wine and Wine-Related Features In The Masnavis of Nevʻî-Zâde Atâyî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut296
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Hatice Dilşad Ağaoğlu & Hıfzı Toz  
Bahaeddin Özkişi’nin Hikâyelerinde Değerler Eğitimine Yönelik İletiler.

 19, Ss, 236-253

Messages About Values Education in Bahaeddin Özkişi’s Stories.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut279
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Enis Yalçın  
Barış Manço’da Ahilik Kültürünün İzleri.

 19, Ss, 254-271

The Traces of Akhism Culture in Bariş Manço
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut290
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Abdullah Yıldırım  
Yenisey Yazıtlarında Duygu Sözcükleri.

 19, Ss, 272-283

Words of Emotion in Yenisei Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut284
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Axadova Maxbuba Salimovna  
Ўзбек Тасаввуф Асарларида Тимсоллар (Хожа Аҳмад Яссавий Ва Бобораҳим Машраб Ижоди Мисолида).

 19, Ss, 284-291

Symbols in Uzbek Sufi Literary (In the case of Hodja Ahmet Yesevi and Babarahim Mesrep Inventions)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut292
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Kürşat Efe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dede Korkut Oğuznâmeleri Üzerine Yeni Araştırmalar.

 19, Ss, 292-309

New Research On Dede Korkut Oğuzname.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut298
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Şahin Yıldız  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Nehcü’l-Ferādīs Üzerine Notlar.

 19, Ss, 310-313

Notes About A Nahcu'l Feradıs written in Old Anatolian Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut259
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |