Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

 

Mainz-Almanya/ Germany                  25 Aralık 2019


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN
Mainz-Almanya/ 25 Aralık  2019
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Melih Kuktaş  
Dede Korkut Kitabında Akrabalık Adlarının Sıklıkları

 20, Ss, 1-16

The Frequency of Kinship Names in the Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut302
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Duran Arslan  
Erkeklik ve Şiddet Odağında Murathan Mungan’ın “Kasım ile Nâsır” ve “Ulak ile Sadrazam” Öyküleri

 20, Ss, 17-25

Murathan Mungan’s Stories “Kasım ile Nâsır” and “Ulak ile Sadrazam” at the Center of Masculinity and Violence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut306
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Songül İlbaş  
Dilsel Boşluk Kavramı: Tanım, Sınıflandırma ve Örnekler

 20, Ss, 26-46

Linguistic Gap: Description, Classification and Examples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut311
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Osman Ünlü  
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi YY. 61 Numaralı Letâyif Mecmuası ve Buradaki Kazasker Manav İvaz Efendi’ye Dair Latifeler

 20, Ss, 47-66

Miscellany of Wits at The Topkapi Palace Museum Library YY No 61 and The Wits About Qadi-asker Ivaz Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut309
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İnan GÜMÜŞ  
Anatomopolitika ve Biyoiktidar Kıskacında Maarifname’nin Söylemi

 20, Ss, 67-83

Discourse Of The Maarifname In The Grip Of Anatomopolitics And Biopower
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut303
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Osman Kufacı  
16. Yüzyıl Şairlerinden Edirneli Nazmî’nin Perspektifinden Osmanlı Toplumunda Mağrur Olunan Unsurlar

 20, Ss, 84-98

Proud Elements In The Ottoman Socıety From The Perspective Of The 16thCentury Poet Edirneli Nazmî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut305
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Cafer Özdemir  
Yaşayan İnsan Hazinelerine Bir Örnek: Semaver Ustası Ömer Acar

 20, Ss, 99-113

An Example For Lıvıng Human Treasures: Samovar Master Ömer Acar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut314
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zahide Efe  
16. Yüzyıl Divan Şairi Hâtemî ve Dîvânçesi

 20, Ss, 114-150

Ottoman Poet Hatemi in 16th Century and His Divance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut308
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Akif Yalçınkaya  
Sa'dî’nin Manzum Bir Arz-ı Hâl’i

 20, Ss, 151-157

A Verse Petition by Sa'dî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut310
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Tunzala Aliyeva  
Molla Mahmud Zu`i Divanı`nın Şekil ve Muhteva Yönünden İncelenmesi

 20, Ss, 158-173

Analysing of Mullah Mahmud Zu'i`s Divan İn Terms of Types and Content
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut301
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fatih Arslan  
Temsil Değerleri ve Yenidenleşme… Necip Fazıl Şiirinde “Hiç”lik

 20, Ss, 174-179

Representations And Refreshing… Nothingness in Necip Fazıl Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut307
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yaşar Şimşek  
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban Romanında Batı Kökenli Sözcükler

 20, Ss, 180-201

Words of Western Origin in Yakup Kadri Karaosmanoglu Novels: Yaban As A Sample Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut313
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Shirin Smamutova  
The Development of Courage and Humanity Position in Poetry During The Independence Period (on the example of poetry by Kh. Dauletnazarov, B.Seytaev, O.Satbaev)

 20, Ss, 202-206

Bağımsızlık Dönemi Şiirinde Cesaret ve İnsanlık Duygusunun Gelişimi (Kh. Dawletnazarov, B. Seytaev ve O. Satbaev’in Bir Şiiri Örneğinde)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut299
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ayla Oğuz  
Daniel Defoe’nun Moll Flanders Adlı Romanında Kadın Kavramı: Varoluşçu Feminist Yaklaşım

 20, Ss, 207-212

Concept of Woman in Daniel Defoe’s Moll Flanders: An Existentialist Feminist Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut312
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nuh Doğan  
Türkçede Adlaşma I: Sıfat-Fiillerin Söz Dizimsel ve Anlamsal Yapısı

 20, Ss, 213-229

The Nominalization in Turkish I: Syntactic and Semantic Structure of Particibles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut318
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |